Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI has become a true partner for us, one who always supports us in a skilled, very customer-oriented manner when it comes to tricky issues involving logistics.
Klaus Boog, Managing Director of Finances, Processes, and IT, Remmers AG

ROI Dialog vydání č. 47

Ke stažení ve formátu pdf
 
Efektivita znamená být vytrvalý 

Interview s Andreasem Schachtnerem, Senior Managerem OOS Engineering ve firmě TRW Automotive.

Výroba prototypů ve firmě TRW je řízena napříč různými regiony, divizemi a výrobními závody, Andreas Schachtner ukazuje, jak tento proces funguje a jakou roli hrají informační technologie. 

>> více

 


Lean ERP: Moduly řešení pro každodenní praxi

Co znamená, když je ERP systém štíhlý? Za využití ROI Toolbox jako příkladu, jsou ukázány moduly řešení, které výrobní společnosti mohou využít pro zvýšení efektivity a předvídatelnosti výroby.

>> více

Lean ERP školení: Snadná eliminace plýtvání 

Společnost ROI vyvinula komplexní školicí moduly, které nabízí synergickou kombinaci Lean a ERP metod.

>> více

MES Spotlight - Co budou muset systémy v budoucnosti splňovat?

MES představují nedílnou součást Průmyslu 4.0. Jaké funkce musí MES nabízet a jaké výzvy a příležitosti jsou s jejich použitím spojeny?

>> více