Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
During the project, the plant was running at close to maximum capacity, meaning that everyone involved was under great stress. Nevertheless, through close collaboration and tight project management, we were able to achieve the ambitious objectives.
Joachim Metzmacher, Business Unit Head Heavy Equipment Production, ENGEL AUSTRIA GmbH

ROI Dialog vydání č. 47

Ke stažení ve formátu pdf
 
Efektivita znamená být vytrvalý 

Interview s Andreasem Schachtnerem, Senior Managerem OOS Engineering ve firmě TRW Automotive.

Výroba prototypů ve firmě TRW je řízena napříč různými regiony, divizemi a výrobními závody, Andreas Schachtner ukazuje, jak tento proces funguje a jakou roli hrají informační technologie. 

>> více

 


Lean ERP: Moduly řešení pro každodenní praxi

Co znamená, když je ERP systém štíhlý? Za využití ROI Toolbox jako příkladu, jsou ukázány moduly řešení, které výrobní společnosti mohou využít pro zvýšení efektivity a předvídatelnosti výroby.

>> více

Lean ERP školení: Snadná eliminace plýtvání 

Společnost ROI vyvinula komplexní školicí moduly, které nabízí synergickou kombinaci Lean a ERP metod.

>> více

MES Spotlight - Co budou muset systémy v budoucnosti splňovat?

MES představují nedílnou součást Průmyslu 4.0. Jaké funkce musí MES nabízet a jaké výzvy a příležitosti jsou s jejich použitím spojeny?

>> více