Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
We are truly satisfied with the project results - with a reasonable amount of effort, a wide-ranging organizational change was well planned and implemented, making us more flexible and efficient.
Christian Wallstabe, Commercial Management / Managing Partner, Wallstabe & Schneider

ROI Dialog vydání č. 47

Ke stažení ve formátu pdf
 
Efektivita znamená být vytrvalý 

Interview s Andreasem Schachtnerem, Senior Managerem OOS Engineering ve firmě TRW Automotive.

Výroba prototypů ve firmě TRW je řízena napříč různými regiony, divizemi a výrobními závody, Andreas Schachtner ukazuje, jak tento proces funguje a jakou roli hrají informační technologie. 

>> více

 


Lean ERP: Moduly řešení pro každodenní praxi

Co znamená, když je ERP systém štíhlý? Za využití ROI Toolbox jako příkladu, jsou ukázány moduly řešení, které výrobní společnosti mohou využít pro zvýšení efektivity a předvídatelnosti výroby.

>> více

Lean ERP školení: Snadná eliminace plýtvání 

Společnost ROI vyvinula komplexní školicí moduly, které nabízí synergickou kombinaci Lean a ERP metod.

>> více

MES Spotlight - Co budou muset systémy v budoucnosti splňovat?

MES představují nedílnou součást Průmyslu 4.0. Jaké funkce musí MES nabízet a jaké výzvy a příležitosti jsou s jejich použitím spojeny?

>> více