Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The introduction of global standards on a best-practice basis was very well received by all involved. Employees around the world are on board with interest and great commitment. Communication between countries has improved decidedly.
Thomas Heckman, CEO, AKW Apparate + Verfahren GmbH

ROI Dialog vydání č. 31

Ke stažení ve formátu pdf
 
Se štíhlými strukturami v novém desetiletí

Nové výrobní a logistické koncepty, jako například vzdělávání interních KAIZEN- manažerů, dokážou zlepšit a trvale udržet procesy ve společnosti EPCOS AG.

>> více

 


Optimalizace procesů pro pokročilé

Závod GROHE v Hemeru získal v mezinárodní soutěži ,,Nejlepší podnik“ za rok 2009 druhé místo. Rozhovor s Joachimem Meyerem, ředitelem závodu GROHE o úspěšné změně podniku na štíhlý závod.

>> více

Výrobní koncepce s vizí

Výrobce cisternových vozů Esterer nově nastavil v rámci výstavby nové haly i výrobní procesy.

>> více si přečtěte na této straně níže

 

Štíhlá výroba jako nástroj optimalizace logistiky

Conductix-Wampfler AG – přední výrobce energie a systémů na přenos dat - dokáže zajistit dodávky navzdory poklesu skladových zásob.

>> více

 

 

 


Výrobní koncepce s vizí

Společnost Esterer dokázala v krátkém čase nově nastavit svoje výrobní procesy. Firma Esterer vyrábí cisternové vozy už od roku 1958 v hessenském městě Helsa. V roce 1975 rozšířilo vedení portfolio firmy i na oblast leteckého tankování. Po dobu několika let existence podniku se firma stala jedničkou na trhu v této branži a v současnosti zaměstnává asi 150 zaměstnanců a roční obrat je asi 40 milionů eur. Aby se podniku podařilo nadále si zajistit vedoucí pozici na trhu, rozhodlo se vedení v rámci výstavby nové haly nastavit nově i své výrobní procesy. Společnost ROI jim nabídla koncepci.

Díky cílenému technologickému vývoji vlastních produktů firma nadále obhajuje svoji tržní pozici lídra. Připravenost a otevřenost vůči inovacím přináší firmě Esterer pravidelná ocenění. Vedle ceny nadace letiště Frankfurt v roce 2007 získala společnost i cenu inovace za ovládání cisteren Easy Control v roce 2008. Další převrat přišel v tom samém roce, kdy získala renomovanou cenu iF product design award za nový design cisternových vozů.

Aby Esterer obstál a vítězil v soutěžích i v oblasti výroby, rozhodlo se vedení navázat spolupráci s ROI, aby spolu prosadili novou výrobní koncepci a zavedli metody štíhlé výroby, a to v rámci výstavby nové haly.

Na začátku projektu přišla společnost ROI s operační metodou ROM. Při jejím použití může poradenský tým přestavět metody výroby podle toku hodnot a identifikovat potenciál dalšího zlepšování. Následný hrubý koncept ukázal první účinky působení této změny na celý běh výroby s ohledem na plánovanou výstavbu haly.
 

Řešení

Konkrétní koncept se soustředí na oblast cisternových vozů. Prvotně budou hotové vozy a přívěsy členěné do dvou, případně tří os. ,,Podmínka variability kotlů, přístrojových skříní, podvozku a konceptu ovládání tu byla vždy. Proto musíme rozdělit koncept vozů do modulů,“ vysvětlil Nicolaus Stadler, poradce společnosti ROI. ,,Tyto moduly vidíme jako výrobně-technické jednotky, které opět členíme na podmoduly,“ pokračoval Stadler.

Cílem takového produktového členění bylo, pomocí uvedených metod, vybudovat každý modul tak, aby na konci byla variabilita tvořená různými kombinacemi standardizovaných modulů, případně podmodulů.

Vedle procesu standardizace konstrukčně orientovaného podchycení základů výroby se poradenský tým orientoval i na měsíční odbyt a analyzoval jej. Při tom šlo zejména o to, aby byly nepotřebné pracovní úkony eliminovány a aby mohl být pomocí optimalizovaných pracovních míst a uspořádáním toků realizován odhalený potenciál.
 

Školení zaměstnanců

Ještě před zaváděním metod zvolila firma okruh spolupracovníků (včetně podnikové rady), kteří absolvovali školení ROM-Systematiky, aby dokázali v přesně vymezeném čase prosadit plánované změny. Vedle praktické práce na projektu doplnila znalosti i teoretická školení ke štíhlé výrobě. ROI vyškolil i projektového manažera Maria Ludwiga na KAIZEN-specialistu firmy Esterer. Současně napasoval nový tým i na požadavky koncepce logistiky.

Zásadní změny následovaly i ve spouštění procesů částí vozidel. Velká část ,,standardizovaných částí“ byla vyhodnocena pomocí Kanban-systémů a menší část zákaznicky orientovaných částí byla explicitně zařazena do skupiny na výrobu jen na objednávku, případně se firma rozhodla výrobu zadat dodavatelům.

Na základě enormního návalu zakázek ve třetím čtvrtletí 2009 se vedení firmy Esterer rozhodlo, navzdory tomu, že všechny oblasti metod a novostavba nebyly dokončeny, že stávající metody výroby ve velmi krátkém čase nahradí metody výroby podle toku hodnot.

 

Implementace

Projektový tým dokázal i navzdory velkému tlaku prosadit a implementovat novou koncepci, a to v rekordním čase tří týdnů. I když stará hala nebyla uzpůsobena na štíhlou výrobu podle toku hodnot, týmu se podařilo překonat i tuto překážku. Zaměstnanci si vytvořili vlatsní pracovní místa, instalovali jeřáby, nově zařídili svářecí místa, nově si definovali postup práce a nastavili pracovní náplně do pětihodinových taktů, a tak i nově přestavili logistiku.

Zásobovaní linky s dostatečným počtem dílců nestojí jen na interní logistice dosud nepoznaných požadavků. Tím, že se týmu podařilo díky nově nastavenému pětihodinovému taktu zdvojnásobit objemy, došlo i ke zvýšení nároků na dodavatele.

Poradenská společnost ROI vyučila i další spolupracovníky, mezi jinými i pana Philippa Reubera, plánovače logistiky, ze kterého se díky školením stal odborník na štíhlou logistiku. Spolu s poradcem ROI Nicolausom Stadlerom zpracovali vedle praktické optimalizace výrobního místa i nutná pravidla kalkulací skladových zásob a taktu zásobování, která se vždy odvíjejí podle výrobních hodnot.

Specifické požadavky a nároky vznikly i na řízení výrobního místa. Koncová montáž tedy musí být zásobována vozidly, která přivezou všechny dopředu smontované moduly a nutné části včas, na plánovací tabuli se ukáže nasazení včetně nového programu eliminace zpětného chodu, který bude zohledňovaný v rámci výroby podle toku hodnot a zůstane zachována i transparentnost. Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 po přechodu na výrobu podle toku hodnot se čas montáže výrazně snížil.

 

 

Názor zákazníka - velká dávka motivace

,,Výrazně nás přesvědčila důsledná modularizace produktů, stejně jako i prosazení nástrojů metodiky. Nejdříve jsme měli určité představy, produkty rozčleněné do modulů, ale ne důsledný plán na prosazení. Poradenská společnost ROI a její specialisté dokázali spolu s našimi spolupracovníky všechny moduly systematicky rozložit a kousek po kousku nastavit nový výrobní proces. Práci, stejně jako i metodiku a logistiku dokázali optimálně vyprojektovat s ohledem na uspořádání pracovního prostoru na výrobu. To je možné realizovat jen s kvalitním know-how v oblasti výroby vozidel. Postup firmy ROI spolu s jejich způsobem a výsledkem při hledání řešení nám dodal důvěru a nadšení v restrukturalizaci naší výroby.

Dojem na nás udělala i rychlost, se kterou zodpovědně dosáhli výsledků na pracovišti. Pro posílení důvěry jsme do projektu zahrnuli i celou podnikovou radu už od počátku. Dnes pracují všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci nejen mnohem efektivněji, ale i jejich motivace k práci je mnohem větší a podařilo se nám dosáhnout vysoké úrovně přijetí inovací. Nové procesy se sžily a na naše výsledky za rok 2009, kdy se nám podařilo zdvojnásobit naše výstupy, jsme všichni velmi hrdí. Tento rok klademe důraz ještě i na plánované dokončení nové montážní haly.“


Julia Esterer, obchodní ředitelka společnosti Esterer