Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
One thing I particularly like about ROI is the emphasis on open communication and treating one another fairly. Likewise, the high degree of expertise and the professionalism of the consulting team.
Thomas Meixner, CIO, Miba Group

Valná hromada 2013


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti:
ROI Management Consulting a.s.
se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62
IČ: 247 14 607
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16364

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, na den:

21.11.2013 od 12:00 hod.

Řádná valná hromada se uskuteční na adrese Jesenice, Belnická 603, PSČ: 252 42, Česká republika s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, vyjádření k řádné účetní 
závěrce a návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2012.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2012 za účetní 
období kalendářního roku 2012
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní období kalendářního roku 2012
6. Seznámení se se zprávou představenstva o dosavadním průběhu podnikatelské činností 

Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
7. Rozhodnutí o schválení změny sídla společnosti
8. Závěr


S pozdravemRobert Beňačka                 
předseda představenstva Společnosti