Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
Our cooperation with ROI was very successful: not only will we recoup the project expenses in less than a year; I am also convinced that everyone involved has learnt a lot.
Stefan Schmidt, Head of Strategic Portfolio Management, KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH

MaschinenMarkt 2009

 Štíhlá a zelená symbióza místo rozporů


Na rozdíl od všeobecného mínění, štíhlé řízení a zelené dodavatelské řetězce kromě ochrany životního prostředí nabízí i jasné nákladové výhody. Uspořádání hodnotových řetězců však vyžaduje celkový produktový i procesní pohled a postoj místo částečných náhledů na problém.

 

Bei Verlagerungsprojekten wird nach der einfachen Abwägung von Lohnkosteneinsparung versus Transportkosten entschieden.
Při skladovacích projektech je potřeba se rozhodnout na základě jednoduchého zhodnocení mzdových nákladů versus nákladů na dopravu.

 

Výzvy globalizace nutí firmy neustále optimalizovat strukturu nákladů. Přitom hrají významnou roli i mzdové rozdíly. Vysoké tlaky na náklady vedly mnohé společnosti k přesunu výroby nebo její části do takzvaných LCC zemí (Low Cost země). Praxe ukazuje, že více než 80 % projektů se orientuje na snížení výrobních nákladů ve skladování nebo na hledání zdrojů. Opět následuje rozhodnutí po jednoduché úvaze o velikosti mzdových nákladů versus nákladů na dopravu.

Na základě toho vznikly globální dodavatelské struktury. Graf na straně 45 ukazuje na příkladu komponentů pro modul vozidla detailní pohled: počet přepravených kilometrů a počet jednotlivých komponentů na výrobu produktu. Environmentální aspekty v tomto případě nehrají žádnou roli. Otázky, kolik tisíc litrů pohonných hmot bylo spotřebovaných v průběhu životního cyklu výrobku, a zobrazení například přímých dodávek velkých objemových dílů z východní Evropy, zůstávají nezodpovězené.

Finanční přínosy přemístění výroby jsou dobře známé. Se zřetelem na rizika však vypadá situace docela jinak: jejich účinky na úrovni řízení jsou totiž ještě poměrně málo diskutované, dokonce až zanedbávané.

>>více