Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Reference
We now have a comprehensive review model that extends from the offer to the experience obtained from the start-up. This was primarily due to the highly practice-based work, in which all of the team members constantly focused on the most important tasks and process steps. But the in-depth professional experience from ROI also played a crucial role in helping the project to succeed.
Herbert Glaser, Engineering Hydro Generator, Andritz Hydro

Proč ROI?

Vaše požadavky nás popohání
 
Pro poradenský přístup společnosti ROI jsou příznačné následující aspekty:
 
Pragmatismus a realizace
Úspěch poradenského projektu závisí na jeho realizaci. Necháváme měřit naše výsledky a přebíráme zodpovědnost za uskutečnění projektu. Ve velmi krátkém čase od spuštění projektu jsou viditelné konkrétní výsledky. To aktivuje spolupracovníky, vytváří pozitivní pracovní atmosféru a zvyšuje ochotu ke změnám.
 
Inovace
Vysoká kvalita poradenství se projevuje v inovativních postupech. ROI vnáší do projektů nové myšlenky, zlepšuje procesy a aplikuje v praxi nejvyužívanější přístupy, což vede k rychlejším a lepším výsledkům, než jaké je možné dosáhnout evolučním projektovým přístupem.
 
Měřitelné výsledky
Nejvyšším cílem našich projektů je přínos pro klienty. Na začátku všech projektů si ROI spolu se zákazníkem stanoví konkrétní cíle a standardy kvality. Tyto cíle podléhají neustálým měřením a slouží jako rozhodující měřítko úspěchu projektu.
Poradenský přístup
 
Specifické know-how z odvětví
Kvalitní poradenství v sobě vždy zahrnuje i specifické faktory daného odvětví. ROI se zaměřuje na vybrané sféry, což nám umožňuje prohlubovat a průběžně rozvíjet naše odborné kompetence a  metodiku.
 
Angažované projektové týmy
Hlavní úlohou našich poradců je motivovat projektové týmy k co nejvyšším možným výkonům. Angažované projektové týmy jsou důležitým prvkem kvality našeho poradenského výkonu. Ve všech fázích projektu úzce spolupracujeme se zaměstnanci našich klientů, dovedeme komunikovat se všemi od dílny až po vrcholový management.
 
Poměr ceny a výkonu
Podle přání klienta pracujeme na bázi pevné ceny nebo za honorář úměrný přínosu projektu. Výdaje za naše projekty jsou přehledné až do detailů a jejich poměr k výsledkům projektu je vynikající.
 
V naší 30leté historii jsme úspěch našeho poradenského přístupu dokázali mnohým renomovaným společnostem.

 
Video z prostředí Lean FAB: