Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI has become an important partner for the successful restructuring of business processes. The special quality of ROI lies in it being a blend of “implementer” and “strategizer", and it works so closely with the shop floor that synergies come about between the big players in the automotive sector and medium-sized companies operating worldwide, like Grohe.
Detlef Spigiel, Member of the Board of Directors, Grohe AG

Východní Evropa

Východní Evropa

Od počátku 90. let podporuje ROI Consulting společnosti v budování poboček a výrobních závodů ve střední a východní Evropě.

Základem pro rozhodnutí západních firem zřizovat pobočky v tomto regionu je jejich geografická blízkost k zákazníkům a zároveň možnost dosáhnout konkurenceschopnosti díky příznivějšímu poměru nákladů rozložením provozu v nízko- a vysokonákladových zemích.
 
Výhodné náklady na mzdy sem dovedly mnohé podniky, ty však zároveň věnovaly jen malou pozornost budování efektivních struktur a procesů. V současnosti, kdy náklady i mzdy výrazně narostly především ve státech jako je Česká republika nebo Maďarsko, je tyto nedostatky tíží mnohem více.

CEE

ROI disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti efektivního nastavení chodu firmy, které zprostředkovávají odborníci znalí místních zvyklostí a hovořící mateřskými jazyky těchto zemí. Jako službu navíc poskytujeme tzv. Dočasný management, který zodpovídá za to, aby zlepšení dosažená racionalizačními opatřeními byla trvalá.
 
Prostřednictvím našich dlouholetých mezinárodních zkušeností pomáháme našim klientům vyhnout se běžným chybám, které se mohou objevit při zabezpečovaní produktivity a kvality.

ROI v současnosti pracuje na několika projektech na zvýšení efektivnosti podniku a růstu kvality v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a dalších východoevropských zemích..

Místo na výstavbu závodu

 

Vyhledání

Určení vhodného objemu na relokaci

Výběr lokality a partnerů

 Koncepce výroby

Přemístění projektu

Management rozběhu výroby


Optimalizace umístění

 

Optimalizace umístění

Výběr lokality

Struktury pro organizacii a řizení
Rozvoj podnikatelských standardů

Růst produktivity a kvality

Optimalizace nepřímých funkcí

Rozvoj lidských zdrojů

 

 

Supply Chain Management

 

Vnitropodniková a křížová optimalizace dodavatelské sítě

Spolupráce firem v dodavatelské síti

Začlenění dodavatele
Outsourcing
Koncepce evropské a celosvětové logistické sítě
Suplly Chain Security