Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

Inovace

Inovace

Inovace, které jsou orientované na potřeby a přání trhu, zabezpečují stabilní tržní pozici a udržují růstový potenciál a konkurenceschopnost firmy. Kreativní nápady ale samy o sobě nestačí.

Aby se firmě podařilo úspěšně uvést na trh nový produkt, technologii nebo proces, potřebuje okamžitě fundovaně řídit inovace. Myšlenky a podněty zvnějšku, ale i zevnitř společnosti, musí být systematicky zaznamenávané, analyzované, filtrované a následně ohodnocené ještě dříve, než se investují do vývoje velké peníze.

Proto je jasně definovaný proces inovací, cíleně zaměřený a přizpůsobený metodě a organizaci zavádění novinek absolutně zásadní. Je to otázka úspěchu nebo neúspěchu nového produktu. Koordinovaný controlling zavádění inovací podpoří reálné zhodnocení šancí na trhu a odhalí skutečnou potřebu financí na realizaci myšlenek.

Kromě toho dokážou vybrané ukazatele poskytnout firmě objektivní hodnocení úspěchu nově zavedených výrobků a služeb.

Propojení strategického směřování společnosti s portfoliem inovací je dalším klíčovým aspektem jak efektivně a smysluplně využít stanovený rozpočet na implementaci novinek.

Rozhodujícím faktorem úspěchu při řízení inovací je však správná rovnováha mezi procesním plánem a organizací realizace inovace. Nutné je však i to, aby byl ve firmě prostor a chuť pouštět se do nových věcí, tedy hledat cestu, jak lze situaci vylepšit a ne jak to nelze.

ROI na základě dlouholetých zkušeností vyvinul osvědčený program na efektivní řízení inovací, který však experti vždy přizpůsobují na základě konkrétních požadavků a specifikací klienta na míru dané firmy.

Vybrané moduly z tohoto programu je možné realizovat individuálně, dle přání firmy, například za účelem překonání současné ekonomické situace využitím volných kapacit prostřednictvím inovací a jejich zavádění.