Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI supported us in realigning the way our company was organized. In particular, I value the pragmatic, expert, and collegial collaboration, as well as the extensive sector knowledge in the automotive and automotive supplier industry.
Jürgen Otto, Head of Management, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Inovace

Inovace

Inovace, které jsou orientované na potřeby a přání trhu, zabezpečují stabilní tržní pozici a udržují růstový potenciál a konkurenceschopnost firmy. Kreativní nápady ale samy o sobě nestačí.

Aby se firmě podařilo úspěšně uvést na trh nový produkt, technologii nebo proces, potřebuje okamžitě fundovaně řídit inovace. Myšlenky a podněty zvnějšku, ale i zevnitř společnosti, musí být systematicky zaznamenávané, analyzované, filtrované a následně ohodnocené ještě dříve, než se investují do vývoje velké peníze.

Proto je jasně definovaný proces inovací, cíleně zaměřený a přizpůsobený metodě a organizaci zavádění novinek absolutně zásadní. Je to otázka úspěchu nebo neúspěchu nového produktu. Koordinovaný controlling zavádění inovací podpoří reálné zhodnocení šancí na trhu a odhalí skutečnou potřebu financí na realizaci myšlenek.

Kromě toho dokážou vybrané ukazatele poskytnout firmě objektivní hodnocení úspěchu nově zavedených výrobků a služeb.

Propojení strategického směřování společnosti s portfoliem inovací je dalším klíčovým aspektem jak efektivně a smysluplně využít stanovený rozpočet na implementaci novinek.

Rozhodujícím faktorem úspěchu při řízení inovací je však správná rovnováha mezi procesním plánem a organizací realizace inovace. Nutné je však i to, aby byl ve firmě prostor a chuť pouštět se do nových věcí, tedy hledat cestu, jak lze situaci vylepšit a ne jak to nelze.

ROI na základě dlouholetých zkušeností vyvinul osvědčený program na efektivní řízení inovací, který však experti vždy přizpůsobují na základě konkrétních požadavků a specifikací klienta na míru dané firmy.

Vybrané moduly z tohoto programu je možné realizovat individuálně, dle přání firmy, například za účelem překonání současné ekonomické situace využitím volných kapacit prostřednictvím inovací a jejich zavádění.