Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
One thing I particularly like about ROI is the emphasis on open communication and treating one another fairly. Likewise, the high degree of expertise and the professionalism of the consulting team.
Thomas Meixner, CIO, Miba Group

Inovace

Inovace

Inovace, které jsou orientované na potřeby a přání trhu, zabezpečují stabilní tržní pozici a udržují růstový potenciál a konkurenceschopnost firmy. Kreativní nápady ale samy o sobě nestačí.

Aby se firmě podařilo úspěšně uvést na trh nový produkt, technologii nebo proces, potřebuje okamžitě fundovaně řídit inovace. Myšlenky a podněty zvnějšku, ale i zevnitř společnosti, musí být systematicky zaznamenávané, analyzované, filtrované a následně ohodnocené ještě dříve, než se investují do vývoje velké peníze.

Proto je jasně definovaný proces inovací, cíleně zaměřený a přizpůsobený metodě a organizaci zavádění novinek absolutně zásadní. Je to otázka úspěchu nebo neúspěchu nového produktu. Koordinovaný controlling zavádění inovací podpoří reálné zhodnocení šancí na trhu a odhalí skutečnou potřebu financí na realizaci myšlenek.

Kromě toho dokážou vybrané ukazatele poskytnout firmě objektivní hodnocení úspěchu nově zavedených výrobků a služeb.

Propojení strategického směřování společnosti s portfoliem inovací je dalším klíčovým aspektem jak efektivně a smysluplně využít stanovený rozpočet na implementaci novinek.

Rozhodujícím faktorem úspěchu při řízení inovací je však správná rovnováha mezi procesním plánem a organizací realizace inovace. Nutné je však i to, aby byl ve firmě prostor a chuť pouštět se do nových věcí, tedy hledat cestu, jak lze situaci vylepšit a ne jak to nelze.

ROI na základě dlouholetých zkušeností vyvinul osvědčený program na efektivní řízení inovací, který však experti vždy přizpůsobují na základě konkrétních požadavků a specifikací klienta na míru dané firmy.

Vybrané moduly z tohoto programu je možné realizovat individuálně, dle přání firmy, například za účelem překonání současné ekonomické situace využitím volných kapacit prostřednictvím inovací a jejich zavádění.