Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The fact that we were able to realize such a comprehensive concept that radically changed the processes that we had grown accustomed to over the years, is largely due to the constructive collaboration with the team and to the consultants from ROI.
Marc Schlüter, Managing Director Schlüter Systems KG

Management dodavatelských řetězců

Supply Chain Management

Na procesy dodavatelského řetězce (Supply Chain Management- SCM) je kladenou mnoho různorodých nároků, kterým musí být vyhověno:

- těžko předpověditelné potřeby
- rostoucí různorodost produktů
- stále kratší životní cyklus produktů
- štíhlé systémy výroby

Na základě zkušeností z více projektů při tvorbě a uspořádání logistického řetězce a příslušného managementu informací vytvořila společnost ROI komplexní SCM přístup.

To znamená optimalizaci informačních a materiálových toků v podniku a mimo podnik způsobem, který odhalí potenciál zlepšení i v efektivních podnicích.

SCM

Pokud jsou dodavatelské řetězce stále delší a komplexnější, musí SCM projekty vedle klasických cílů, jakými jsou náklady, čas a kvalita, dbát i na stále rostoucí požadavky na bezpečnost.

Přetížená infrastruktura, kritické důsledky principů produkce Just-in-Time, nákup a obstarávání v rámci celého světa a různorodá, málo přehledná bezpečnostní nařízení - to všechno jsou rizika, které mohou celý řetězec dodavatelů narušit.

ROI je jednou z prvních poradenských firem v Evropě, která integrovala do svých systémů  Supply Chain Security a Supply Chain Risk Management: www.supplychainsecurity.de.

        

Naše konkrétní služby jsou:

Strategie a koncepty

 

Vnitrofiremní a přesahující optimalizaci dodavatelského řetězce

Supply Chain Collaboration

Supplier Integration

Outsourcing

Koncepce evropských a celosvětových logistických sítí

Volba centrály

Supply Chain Security

Plánování a realizace

 

Optimalizace logistických a obchodních procesů

Zavedení zlepšeného plánování

Řízení zásob

■  Tok materiálů a skladová logistika

Zásobovací a distribuční koncepty 

Výběr výrobců a poskytovatelů služeb

Supply Chain Performance Management

Supply Chain Risk Managment

Nástroje a IT

 

Výběr systému a designu jakož i pomoc při implementaci

■  Advanced Planning &

Scheduling (APS) Systemen

Simulační program vyvinutý  firmou ROI pro výběr lokality až po distribuci

Simulace toků

Tracking a Tracing systémy

PROInvent: SAP - nástroj na řízení zásob