Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Management dodavatelských řetězců

Supply Chain Management

Na procesy dodavatelského řetězce (Supply Chain Management- SCM) je kladenou mnoho různorodých nároků, kterým musí být vyhověno:

- těžko předpověditelné potřeby
- rostoucí různorodost produktů
- stále kratší životní cyklus produktů
- štíhlé systémy výroby

Na základě zkušeností z více projektů při tvorbě a uspořádání logistického řetězce a příslušného managementu informací vytvořila společnost ROI komplexní SCM přístup.

To znamená optimalizaci informačních a materiálových toků v podniku a mimo podnik způsobem, který odhalí potenciál zlepšení i v efektivních podnicích.

SCM

Pokud jsou dodavatelské řetězce stále delší a komplexnější, musí SCM projekty vedle klasických cílů, jakými jsou náklady, čas a kvalita, dbát i na stále rostoucí požadavky na bezpečnost.

Přetížená infrastruktura, kritické důsledky principů produkce Just-in-Time, nákup a obstarávání v rámci celého světa a různorodá, málo přehledná bezpečnostní nařízení - to všechno jsou rizika, které mohou celý řetězec dodavatelů narušit.

ROI je jednou z prvních poradenských firem v Evropě, která integrovala do svých systémů  Supply Chain Security a Supply Chain Risk Management: www.supplychainsecurity.de.

        

Naše konkrétní služby jsou:

Strategie a koncepty

 

Vnitrofiremní a přesahující optimalizaci dodavatelského řetězce

Supply Chain Collaboration

Supplier Integration

Outsourcing

Koncepce evropských a celosvětových logistických sítí

Volba centrály

Supply Chain Security

Plánování a realizace

 

Optimalizace logistických a obchodních procesů

Zavedení zlepšeného plánování

Řízení zásob

■  Tok materiálů a skladová logistika

Zásobovací a distribuční koncepty 

Výběr výrobců a poskytovatelů služeb

Supply Chain Performance Management

Supply Chain Risk Managment

Nástroje a IT

 

Výběr systému a designu jakož i pomoc při implementaci

■  Advanced Planning &

Scheduling (APS) Systemen

Simulační program vyvinutý  firmou ROI pro výběr lokality až po distribuci

Simulace toků

Tracking a Tracing systémy

PROInvent: SAP - nástroj na řízení zásob