Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI supported us in realigning the way our company was organized. In particular, I value the pragmatic, expert, and collegial collaboration, as well as the extensive sector knowledge in the automotive and automotive supplier industry.
Jürgen Otto, Head of Management, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Veřejný sektor

Zkušený partner pro veřejný sektor

Více než 20 let zkušeností umožňuje být společnosti ROI kompetentním partnerem pro veřejný sektor.

ROI nabízí: 

Znalosti účinných mechanizmů působení v oblasti politické správy

■  Zkušenosti s řízením projektů ve veřejném sektoru

Zkušenosti s koncepty nového veřejného managementu

Pomoc při vyjednávání mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi

■   Vysoké právní znalosti celé veřejné správy

V praxi odzkoušené metody a know-how na kvantifikaci a dimenzování výkonnosti procesů

  Vysoká sociální kompetence

Osvědčený management prosazování

 

Kromě toho má ROI za sebou velký počet dokončených projektů, čímž získala společnost specifické know-how v oblasti zemědělství, lesnictví, soudnictví, kultury, dopravy, výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, ale i v sociálním sektoru.
Klientům z veřejné správy nabízíme konzultační služby, a to od konceptu rozvoje až po implementaci:


- vytvoření strategie
- optimalizace organizace a procesů
- programy na snížení nákladů
- outsourcing/privatizace/fúze
- řízení lidských zdrojů
- controlling a výpočet nákladů
- plánování lokalit
- řízení údržby
- facility management
- management kvality
- strukturální analýza, hodnocení IT systémů
- školení


 Případová studie

Reference


Mezi naše klienty patří ministerstva, vlády států, obcí, jejich podřízené úřady, ale i veřejné podniky a zájmové skupiny:
 
- Rakouské spolkové ministerstvo pro finance, spravedlnost, zemědělství, hospodářství, sociální věci a práci

- Správa umění a kultury a jejich příslušné sekce

- Rakouské regionální vlády

- Správa kantonů Zürich a Graubünden
 
Z uvedených oblastí lze ještě vyjmenovat:

- Ústav jaderného výzkumu Karlsruhe, Německo
- Rakouská národní banka
- Rakouské spolkové divadlo
- Rakouská mincovna
- Agrarmarkt Austria GmbH
- Rakouská zemědělská správa (Landes-Landwirtschaftskammern)
- Agentura pro ochranu zdraví a potravin