Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

Veřejný sektor

Zkušený partner pro veřejný sektor

Více než 20 let zkušeností umožňuje být společnosti ROI kompetentním partnerem pro veřejný sektor.

ROI nabízí: 

Znalosti účinných mechanizmů působení v oblasti politické správy

■  Zkušenosti s řízením projektů ve veřejném sektoru

Zkušenosti s koncepty nového veřejného managementu

Pomoc při vyjednávání mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi

■   Vysoké právní znalosti celé veřejné správy

V praxi odzkoušené metody a know-how na kvantifikaci a dimenzování výkonnosti procesů

  Vysoká sociální kompetence

Osvědčený management prosazování

 

Kromě toho má ROI za sebou velký počet dokončených projektů, čímž získala společnost specifické know-how v oblasti zemědělství, lesnictví, soudnictví, kultury, dopravy, výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, ale i v sociálním sektoru.
Klientům z veřejné správy nabízíme konzultační služby, a to od konceptu rozvoje až po implementaci:


- vytvoření strategie
- optimalizace organizace a procesů
- programy na snížení nákladů
- outsourcing/privatizace/fúze
- řízení lidských zdrojů
- controlling a výpočet nákladů
- plánování lokalit
- řízení údržby
- facility management
- management kvality
- strukturální analýza, hodnocení IT systémů
- školení


 Případová studie

Reference


Mezi naše klienty patří ministerstva, vlády států, obcí, jejich podřízené úřady, ale i veřejné podniky a zájmové skupiny:
 
- Rakouské spolkové ministerstvo pro finance, spravedlnost, zemědělství, hospodářství, sociální věci a práci

- Správa umění a kultury a jejich příslušné sekce

- Rakouské regionální vlády

- Správa kantonů Zürich a Graubünden
 
Z uvedených oblastí lze ještě vyjmenovat:

- Ústav jaderného výzkumu Karlsruhe, Německo
- Rakouská národní banka
- Rakouské spolkové divadlo
- Rakouská mincovna
- Agrarmarkt Austria GmbH
- Rakouská zemědělská správa (Landes-Landwirtschaftskammern)
- Agentura pro ochranu zdraví a potravin