Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The skilled, active support provided by the ROI team made the location search decidedly shorter and more secure.
Thomas Mair, Business Unit Head, Carcoustics International

Veřejný sektor

Zkušený partner pro veřejný sektor

Více než 20 let zkušeností umožňuje být společnosti ROI kompetentním partnerem pro veřejný sektor.

ROI nabízí: 

Znalosti účinných mechanizmů působení v oblasti politické správy

■  Zkušenosti s řízením projektů ve veřejném sektoru

Zkušenosti s koncepty nového veřejného managementu

Pomoc při vyjednávání mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi

■   Vysoké právní znalosti celé veřejné správy

V praxi odzkoušené metody a know-how na kvantifikaci a dimenzování výkonnosti procesů

  Vysoká sociální kompetence

Osvědčený management prosazování

 

Kromě toho má ROI za sebou velký počet dokončených projektů, čímž získala společnost specifické know-how v oblasti zemědělství, lesnictví, soudnictví, kultury, dopravy, výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, ale i v sociálním sektoru.
Klientům z veřejné správy nabízíme konzultační služby, a to od konceptu rozvoje až po implementaci:


- vytvoření strategie
- optimalizace organizace a procesů
- programy na snížení nákladů
- outsourcing/privatizace/fúze
- řízení lidských zdrojů
- controlling a výpočet nákladů
- plánování lokalit
- řízení údržby
- facility management
- management kvality
- strukturální analýza, hodnocení IT systémů
- školení


 Případová studie

Reference


Mezi naše klienty patří ministerstva, vlády států, obcí, jejich podřízené úřady, ale i veřejné podniky a zájmové skupiny:
 
- Rakouské spolkové ministerstvo pro finance, spravedlnost, zemědělství, hospodářství, sociální věci a práci

- Správa umění a kultury a jejich příslušné sekce

- Rakouské regionální vlády

- Správa kantonů Zürich a Graubünden
 
Z uvedených oblastí lze ještě vyjmenovat:

- Ústav jaderného výzkumu Karlsruhe, Německo
- Rakouská národní banka
- Rakouské spolkové divadlo
- Rakouská mincovna
- Agrarmarkt Austria GmbH
- Rakouská zemědělská správa (Landes-Landwirtschaftskammern)
- Agentura pro ochranu zdraví a potravin