Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI supported us in realigning the way our company was organized. In particular, I value the pragmatic, expert, and collegial collaboration, as well as the extensive sector knowledge in the automotive and automotive supplier industry.
Jürgen Otto, Head of Management, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Štíhla administratíva

Štíhlé struktury a procesy v nepřímých podnikových oblastech

Štíhlá organizace a administrativa má v porovnání s oblastmi výroby mnohem větší potenciál na zvýšení efektivity. Známkami neefektivity jsou různé chyby, opravy, dvojitá práce, čekací doby, dlouhá projednávání apod. a ty vedou k nespokojnosti interních, ale i externích zákazníků.

Příčinami jsou často vícevrstvé a netransparentní rozdělení práce, chybějící orientace na procesy, slabá standardizace, ze které vyplývají problémy od vedení a řízení až k nedostatečně využitým IT systémům.

Štíhlá administrativa

Poradenská společnost ROI vytvořila komplexní přístup ke štíhlé organizaci a správě podniku, který spojuje aspekty zákaznicky orientovaného portfolia, efektivní systém managementu a řízení, efektivní procesy, jakož i motivaci zaměstnanců.

Náš systém byl vytvořen na základě naší 25leté praxe a z ní vyplývajících dovedností a zkušeností našich expertů v oblasti administrativy nejen v průmyslu, ale i ve veřejném sektoru.

Cíle

 

Standardizace toků

Na zákazníky orientované portfolio služeb

Efektivní procesy a struktury

Správně dimenzované lidské zdroje

Přizpůsobení kvalifikace

Trvalé zajištění a ukotvení filozofie štíhlé organizace

Efektivní systém managementu a řízení


 

Výkony

 

Lean Scanning

Implementace programů štíhlé organizace  

Znovuvytvoření portfolia služeb

Reorganizace struktury a toků

Optimalizace obchodních procesů

Optimalizace využívání systému SAP

Change Management

Lean Academy

 

Nástroje

 

Sestavení charakteristiky procesů a procesní design

Analýza hodnotového žebříčku

Analýza poruch a problematických míst

Analýza struktury činnosti (TSA)

  Inventura služeb a výkonů

Komunikační a kulturní analýza

Analýza požadavků na lidské zdroje (PAR)

IT-Check

zvolená metoda Six-Sigma