Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project.
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Štíhla administratíva

Štíhlé struktury a procesy v nepřímých podnikových oblastech

Štíhlá organizace a administrativa má v porovnání s oblastmi výroby mnohem větší potenciál na zvýšení efektivity. Známkami neefektivity jsou různé chyby, opravy, dvojitá práce, čekací doby, dlouhá projednávání apod. a ty vedou k nespokojnosti interních, ale i externích zákazníků.

Příčinami jsou často vícevrstvé a netransparentní rozdělení práce, chybějící orientace na procesy, slabá standardizace, ze které vyplývají problémy od vedení a řízení až k nedostatečně využitým IT systémům.

Štíhlá administrativa

Poradenská společnost ROI vytvořila komplexní přístup ke štíhlé organizaci a správě podniku, který spojuje aspekty zákaznicky orientovaného portfolia, efektivní systém managementu a řízení, efektivní procesy, jakož i motivaci zaměstnanců.

Náš systém byl vytvořen na základě naší 25leté praxe a z ní vyplývajících dovedností a zkušeností našich expertů v oblasti administrativy nejen v průmyslu, ale i ve veřejném sektoru.

Cíle

 

Standardizace toků

Na zákazníky orientované portfolio služeb

Efektivní procesy a struktury

Správně dimenzované lidské zdroje

Přizpůsobení kvalifikace

Trvalé zajištění a ukotvení filozofie štíhlé organizace

Efektivní systém managementu a řízení


 

Výkony

 

Lean Scanning

Implementace programů štíhlé organizace  

Znovuvytvoření portfolia služeb

Reorganizace struktury a toků

Optimalizace obchodních procesů

Optimalizace využívání systému SAP

Change Management

Lean Academy

 

Nástroje

 

Sestavení charakteristiky procesů a procesní design

Analýza hodnotového žebříčku

Analýza poruch a problematických míst

Analýza struktury činnosti (TSA)

  Inventura služeb a výkonů

Komunikační a kulturní analýza

Analýza požadavků na lidské zdroje (PAR)

IT-Check

zvolená metoda Six-Sigma