Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
We set high demands for external consultants. Everything has to be a perfect fit here: from the know-how of the deployed consultants with regard to operational excellence, to the way in which they collaborate with the various project teams, to the fee model. ROI fully met our expectations.
Dr. Ing. Michael Mertin, Chairman of the Board of Directors, Jenoptik AG

Štíhla administratíva

Štíhlé struktury a procesy v nepřímých podnikových oblastech

Štíhlá organizace a administrativa má v porovnání s oblastmi výroby mnohem větší potenciál na zvýšení efektivity. Známkami neefektivity jsou různé chyby, opravy, dvojitá práce, čekací doby, dlouhá projednávání apod. a ty vedou k nespokojnosti interních, ale i externích zákazníků.

Příčinami jsou často vícevrstvé a netransparentní rozdělení práce, chybějící orientace na procesy, slabá standardizace, ze které vyplývají problémy od vedení a řízení až k nedostatečně využitým IT systémům.

Štíhlá administrativa

Poradenská společnost ROI vytvořila komplexní přístup ke štíhlé organizaci a správě podniku, který spojuje aspekty zákaznicky orientovaného portfolia, efektivní systém managementu a řízení, efektivní procesy, jakož i motivaci zaměstnanců.

Náš systém byl vytvořen na základě naší 25leté praxe a z ní vyplývajících dovedností a zkušeností našich expertů v oblasti administrativy nejen v průmyslu, ale i ve veřejném sektoru.

Cíle

 

Standardizace toků

Na zákazníky orientované portfolio služeb

Efektivní procesy a struktury

Správně dimenzované lidské zdroje

Přizpůsobení kvalifikace

Trvalé zajištění a ukotvení filozofie štíhlé organizace

Efektivní systém managementu a řízení


 

Výkony

 

Lean Scanning

Implementace programů štíhlé organizace  

Znovuvytvoření portfolia služeb

Reorganizace struktury a toků

Optimalizace obchodních procesů

Optimalizace využívání systému SAP

Change Management

Lean Academy

 

Nástroje

 

Sestavení charakteristiky procesů a procesní design

Analýza hodnotového žebříčku

Analýza poruch a problematických míst

Analýza struktury činnosti (TSA)

  Inventura služeb a výkonů

Komunikační a kulturní analýza

Analýza požadavků na lidské zdroje (PAR)

IT-Check

zvolená metoda Six-Sigma