Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI has become a true partner for us, one who always supports us in a skilled, very customer-oriented manner when it comes to tricky issues involving logistics.
Klaus Boog, Managing Director of Finances, Processes, and IT, Remmers AG

IX. hospodářská diskuze ČNOPK: Česká republika a Německo směřují společnou cestou k digitálnímu propojení

IX. hospodářská diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) v pražském hotelu Mandarin Oriental uvítala více než 120 hostů z hospodářství, politiky a výzkumu. Předmětem diskuze bylo letošní téma roku ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“. Hlavními hosty byli český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas. Obě ministerstva se shodla na těsné spolupráci v oblasti tématu Průmysl 4.0 na setkání v Praze začátkem října a během dvoustranného rozhovoru v rámci Hospodářské diskuze ČNOPK se domluvila na dalších krocích.

I když jsme si pro letošní rok zvolili toto téma a přišli s ním na veřejnost, ani my přesně nevíme, co přinese budoucnost v oblasti průmyslu 4.0. Naopak, je to proces učení pro všechny,“ prohlásil prezident ČNOPK Axel Limberg. „To, že jdeme správným směrem, potvrzuje také dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, kterou zprostředkovala ČNOPK,“ řekl Limberg. Tato dohoda byla podepsána na začátku října 2015 v Praze.

Do této chvíle naše ministerstvo uzavřelo přesně jednu dohodu o spolupráci, a to s Českou republikou. Tato dohoda má proto pro nás obzvlášť velký význam,“ sdělil Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace na BMBF, po dvoustranném rozhovoru s českým ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, který se konal v rámci Hospodářské diskuze.

Je pro nás proto nesmírně důležité mluvit o příležitostech a možnostech, jaké Průmysl 4.0 nabízí, s naším nejbližším hospodářským partnerem. Vydáváme se na společnou cestu internetizace a digitálního propojování hospodářství a věřím, že na jejím konci budou u nás i v Německu stát úspěšné prosperující firmy se spokojenými zaměstnanci," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

O klíčových otázkách tématu Průmysl 4.0 diskutovali na IX. hospodářské diskuzi ČNOPK top manažeři výrobních firem jako Škoda Auto, Bosch Rexroth, Siemens nebo Trumpf, ale i poradenských firem jako ROI Management Consulting a Ingenics a vrcholní zástupci státní správy, svazů a výzkumu. Předmětem diskuze byla především otázka, jak učinit z digitálního propojování, tedy tématu Průmysl 4.0, ve světovém kontextu konkurenční výhodu.

Moderovaný rozhovor s partnery tématu roku: zleva Michal Zahrádka (Schunk), Thomas Limpert (Ingenics), Robert Beňačka (ROI Management Consulting), Roman Haltuf (Trumpf) a moderátor Petr Šimůnek


Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů, věří, že se musí vylepšit rámcové podmínky pro inovace. Jen s takovým přístupem bude možné posunout digitální propojování dále. Kromě toho je podle něj nutné, aby společnost byla více flexibilní a připravila se na to, že bude docházet k častějším změnám profesí, než jak tomu bylo dříve. S tímto tvrzením souhlasil i Wolfgang Weissler, který je ředitelem divize Digital Factory ve společnosti Siemens. V následujících letech vzniknou „obchodní modely, které v dnešní době ještě vůbec neznáme,“ řekl Weissler.

Významnou otázkou zde zůstává, jakým způsobem mohou být do tohoto rychlého vývoje zapojeny malé a střední firmy, které v České republice vytvářejí více než polovinu pracovních míst. Mnohé malé a střední podniky jsou sice jako dodavatelé úzce navázány na velké výrobní společnosti a ty s nimi své budoucí požadavky komunikují. Přesto však musí být malé a střední firmy o aktuálním vývoji a příležitostech lépe informovány. Na tom se shodli jednatel společnosti Bosch Rexroth Dětřich Robenek a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Hlavní roli musí v této informační aktivitě zaujmout i stát.

Dobré zkušenosti máme v tomto smyslu v Německu například s regionalizací,"  řekl Wolfgang Dorner, který je ředitelem Technologického campusu Freyung. „Nemělo by jít jen o velké projekty, ale důležité je nabídnout infrastrukturu pro inovace ve smyslu tématu Průmysl 4.0 právě i malým a středním podnikům.

Náměstci ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a Tomáš Novotný a dále též Vladimír Mařík z ČVUT vyjádřili podporu pro vznik české platformy Průmysl 4.0, v jejímž rámci by, obdobně jako v Německu, strategicky spolupracovaly podniky, ministerstva, odborové a profesní svazy.

Při dvoustranné diskusi ministra Mládka a Prof. Dr. Lukase obě strany odsouhlasily vznik pracovní skupiny, která bude koordinovat kooperaci mezi oběma vládami. Nebude se jednat jen o výměnu informací, ale hlavně o kooperaci malých a středních podniků, vědců a též sociálních partnerů obou zemí.

Zdroj: AHK

Fotogalerie: