Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

IX. hospodářská diskuze ČNOPK: Česká republika a Německo směřují společnou cestou k digitálnímu propojení

IX. hospodářská diskuze Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) v pražském hotelu Mandarin Oriental uvítala více než 120 hostů z hospodářství, politiky a výzkumu. Předmětem diskuze bylo letošní téma roku ČNOPK „Průmysl 4.0 – rEvoluce probíhá“. Hlavními hosty byli český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (BMBF) Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas. Obě ministerstva se shodla na těsné spolupráci v oblasti tématu Průmysl 4.0 na setkání v Praze začátkem října a během dvoustranného rozhovoru v rámci Hospodářské diskuze ČNOPK se domluvila na dalších krocích.

I když jsme si pro letošní rok zvolili toto téma a přišli s ním na veřejnost, ani my přesně nevíme, co přinese budoucnost v oblasti průmyslu 4.0. Naopak, je to proces učení pro všechny,“ prohlásil prezident ČNOPK Axel Limberg. „To, že jdeme správným směrem, potvrzuje také dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum, kterou zprostředkovala ČNOPK,“ řekl Limberg. Tato dohoda byla podepsána na začátku října 2015 v Praze.

Do této chvíle naše ministerstvo uzavřelo přesně jednu dohodu o spolupráci, a to s Českou republikou. Tato dohoda má proto pro nás obzvlášť velký význam,“ sdělil Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, ředitel odboru klíčových technologií a výzkumu pro inovace na BMBF, po dvoustranném rozhovoru s českým ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, který se konal v rámci Hospodářské diskuze.

Je pro nás proto nesmírně důležité mluvit o příležitostech a možnostech, jaké Průmysl 4.0 nabízí, s naším nejbližším hospodářským partnerem. Vydáváme se na společnou cestu internetizace a digitálního propojování hospodářství a věřím, že na jejím konci budou u nás i v Německu stát úspěšné prosperující firmy se spokojenými zaměstnanci," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

O klíčových otázkách tématu Průmysl 4.0 diskutovali na IX. hospodářské diskuzi ČNOPK top manažeři výrobních firem jako Škoda Auto, Bosch Rexroth, Siemens nebo Trumpf, ale i poradenských firem jako ROI Management Consulting a Ingenics a vrcholní zástupci státní správy, svazů a výzkumu. Předmětem diskuze byla především otázka, jak učinit z digitálního propojování, tedy tématu Průmysl 4.0, ve světovém kontextu konkurenční výhodu.

Moderovaný rozhovor s partnery tématu roku: zleva Michal Zahrádka (Schunk), Thomas Limpert (Ingenics), Robert Beňačka (ROI Management Consulting), Roman Haltuf (Trumpf) a moderátor Petr Šimůnek


Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů, věří, že se musí vylepšit rámcové podmínky pro inovace. Jen s takovým přístupem bude možné posunout digitální propojování dále. Kromě toho je podle něj nutné, aby společnost byla více flexibilní a připravila se na to, že bude docházet k častějším změnám profesí, než jak tomu bylo dříve. S tímto tvrzením souhlasil i Wolfgang Weissler, který je ředitelem divize Digital Factory ve společnosti Siemens. V následujících letech vzniknou „obchodní modely, které v dnešní době ještě vůbec neznáme,“ řekl Weissler.

Významnou otázkou zde zůstává, jakým způsobem mohou být do tohoto rychlého vývoje zapojeny malé a střední firmy, které v České republice vytvářejí více než polovinu pracovních míst. Mnohé malé a střední podniky jsou sice jako dodavatelé úzce navázány na velké výrobní společnosti a ty s nimi své budoucí požadavky komunikují. Přesto však musí být malé a střední firmy o aktuálním vývoji a příležitostech lépe informovány. Na tom se shodli jednatel společnosti Bosch Rexroth Dětřich Robenek a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Hlavní roli musí v této informační aktivitě zaujmout i stát.

Dobré zkušenosti máme v tomto smyslu v Německu například s regionalizací,"  řekl Wolfgang Dorner, který je ředitelem Technologického campusu Freyung. „Nemělo by jít jen o velké projekty, ale důležité je nabídnout infrastrukturu pro inovace ve smyslu tématu Průmysl 4.0 právě i malým a středním podnikům.

Náměstci ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický a Tomáš Novotný a dále též Vladimír Mařík z ČVUT vyjádřili podporu pro vznik české platformy Průmysl 4.0, v jejímž rámci by, obdobně jako v Německu, strategicky spolupracovaly podniky, ministerstva, odborové a profesní svazy.

Při dvoustranné diskusi ministra Mládka a Prof. Dr. Lukase obě strany odsouhlasily vznik pracovní skupiny, která bude koordinovat kooperaci mezi oběma vládami. Nebude se jednat jen o výměnu informací, ale hlavně o kooperaci malých a středních podniků, vědců a též sociálních partnerů obou zemí.

Zdroj: AHK

Fotogalerie: