Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
At the recommendation of a long-time customer, we decided to go with ROI and we weren’t disappointed: The highly practice-oriented approach left a lasting impression on our entire project. In the process, the speed at which the measures were implemented was very effective, with the sustained result that existing processes, which were formerly considered to be 'normal', are now viewed more critically by employees and are optimised by them directly.
Mehmet Kamis, System Developement / Kaizen / TPM Coordinator, SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH

ROI Dialog vydání č. 27

Ke stažení ve formátu pdf.

Efektivní pořadí podnikových činností Aichelin Ges.m.b.H

více si přečtěte na této straně níže

Nákup v Číně – praktické zkušenosti a doporučení 

>>více

Plánování struktury podniku v Remmers Baustofftechnik GmbH 

>>více

Štíhlý vývoj – výzkum a vývoj bez mrhání je faktorem úspěchu v ekonomicky těžkých časech

>>více

Štíhlý podnik v České republice s ROM
Integrace po fúzi v Bayer HealthCare AG

>>více

 

Osvědčené postupy ve strojírenství - redukce doby montáže a zprovoznění

 
Společnost Aichelin G.m.b.H. se sídlem v Mödlingu u Vídně má celosvětově vedoucí pozici ve výrobě zařízení na tepelné zpracování kovových dílů. Podnik pověřil ROI náročným úkolem: cílem byla drastická redukce doby průběhu a zpracování v oblasti montáže a uvedení do chodu u probíhající zakázky Aichelinu.

Zařízení společnosti Aichelin se uplatňují v automobilovém a dodavatelském průmyslu, v kalírnách, při výrobě šroubů, valivých ložisek, jakož i při výrobě přesných a malých součástek ve velkých sériích. Projekt se společností ROI zahrnoval následující body:
- vývoj konceptu na optimalizaci montážních procesů a procesů souvisejících s uvedením do chodu
- identifikace odchylek při realizaci probíhající zakázky pro pásovou pec
- odvození konceptu osvědčených postupů (tzv. best practices) na základě získaných poznatků

Základem projektu byla podrobná analýza reálného vývoje, strukturalizace systémů zařízení v modulech, nepřetržitá diagnostika a prevence možných rizik, jakož i detailní a flexibilní plánování jednotlivých kroků. Přípravy společného projektu s ROI začaly už týdny před zahájením dodávek komponentů zařízení, přičemž ROI všechny podklady k projektu třídil a vyhodnocoval.
 

Rozdělení na moduly

Při přípravě bylo důležité rozdělení zařízení pásových pecí do hlavních montážních skupin a podskupin podle toho, jak je na dílnu dodají a smontují. Tato strukturalizace umožnila včas identifikovat možná rizika, jako například problémy s rozhraním externě vyrobených komponentů.
„Strukturalizace nám posloužila zejména při načasování dodávek synchronně podle pořadí (tzv. just-in-sequence) při systémových dodavatelích, jakož i při plánování umístění a montáže jednotlivých prvků na stavbě v optimálním sledu,“ vyjádřil se Wolfgang Böck, vedoucí montážích prací Aichelinu.

Na základě strukturalizace zařízení mohl následně vzniknout koncept montážních příprav, přes montáž a uvedení do provozu, až po dodání klientovi. Tento koncept byl prvním návrhem toho, jak je možné optimalizovat montáž a uvedení do chodu současně s plánováním probíhajícího projektu zařízení: „Podle tohoto projektu jsme potom určili odchylky vůči realitě a odvodili koncept osvědčených postupů,“ vysvětlil dále Wolfgang Böck.

Důležitými body při tvorbě projektu byl další vývoj strukturovaného a detailního plánování s podporou společnosti ROI, vývoj pomocných prostředků, controlling postupové konstanty a rozpočtu, odvádění a realizace preventivních opatření, jakož i pravidelná setkání projektových týmů s vedením projektu, montážních prací a podpůrné funkce.
 

Zkoušky kvality

„Důležitou roli při zkracování montážní doby sehrávají zkoušky kvality na všech stupních, tvorby hodnot na vstupech, které kvalitu ovlivňují - zejména v oblasti konstrukce, výroby a systémových dodavatelů,“ říká Dr. Frank Lugert, poradce společnosti ROI. „Ukázalo se, že nepatrné odchylky od plánovaných cílů, chybějící díly, nesouhlasící rozhraní, nepřesnost a neúplnost v technické dokumentaci mají dramatické důsledky na dobu průběhu,“ dále tvrdí Lugert.

„Zlepšení kvality v těchto oblastech se ukázalo jako jeden z největších faktorů úspěchu.“
Výsledek ze strany Aichelinu: „Projekt s ROI se díky realizovaným potenciálům amortizoval sám,“ shrnul Wolfgang Böck. Efektivita realizačních procesů zakázky je v současnosti více než kdykoli předtím jen těžko kopírovatelným rozdílem v konkurenčním boji. Krátká doba montáže a uvedení do chodu přímo u zákazníka má menší vliv na jeho produkci a zařízení je dříve produktivní. Navíc v době vyššího vytěžení kapacit, jak tomu momentálně často je, můžou vzniknout dodatečné volné kapacity na zpracování zácpy v době plnění zakázky.

Aichelin G.m.b.H. vytvořila společně se společností ROI koncept osvědčených postupů pro montáž a uvedení do chodu, čímž dosáhla výraznou redukci doby průběhu a zpracování pásových pecí. Obzvlášť externí perspektiva upozornila na to, jaký vliv tyto přípravné procesy mají na efektivitu montáže zařízení.
 

 

Názor zákazníka - Významný podnět pro další zlepšení

„Spolupráce s ROI na tomto projektu byla opět nekomplikovaná a profesionální. Po dobu společné práce se projevily možnosti optimalizace, které bychom bez externí podpory nemohli rozpracovat. Celý projektový tým byl napnutý, jak realizace teoretických výsledků proběhne v praxi. Už při prezentaci prvních průběžných výsledků, když jsme se společně pustili do montáže, se ukázalo, že jsme od našeho potenciálního projektu nebyli příliš vzdáleni. Mezitím jsme zorganizovali i celou řadu dalších workshopů pro naše zaměstnance, které se zaměřovaly na montážní přípravy a zejména na management chybějících dílů, od jejich pořízení až k dodání. I zde pracujeme na zásadní optimalizaci našich procesů. Podnět k tomu vzešel přímo z pracovního projektu s ROI.“

Wolfgang Böck, vedoucí montáže, AICHELIN G.m.b.H.