Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
Our ties to ROI go back 10 years, with intensive, very close collaboration. I value in particular the high degree of professional expertise and the great level of commitment shown by the consultants. This includes skill in getting matters implemented on the shop floor.
Dr. Herbert Diess, former Member of Board of Directors, BMW AG

ROI Dialog vydání č. 28

 

Ke stažení ve formátu pdf.


Úspora času jako konkurenční výhoda v interdisciplinárním procesu vývoje

>>více

Nákladově efektivní logistika přes optimalizaci výběru v závodě BMW v Dingolfing

víc si přečtěte na této straně níže

Synergie dosažené přes výzkum a vývoj v AKW Apparate + Verfahren GmbH

>>více

Prvotřídní vývoj produktů dosažený díky snížení nákladů na kvalitu v Knorr Bremse AG

>>více

Náskok díky štíhlé produkci v AOA Apparatebau Gauting GmbH

>>více

 

Využití potenciálu úspor při vyskladňování - optimalizace výroby sedadel v závodu BMW Dingolfing


Skupina BMW ve svém závodu v Dingolfingu produkuje vozidla BMW pětkové, šestkové a sedmičkové řady. Společnost ROI pověřila optimalizací vyskladňování pro montážní oblast výroby sedadel. Úspěšně se přitom mohl uplatnit nástroj Logistik ROM®, který vyvinula společnost ROI.

V závodu BMW v Dingolfingu je výroba sedadel organizována do montážních ostrovů. Zásobování komponenty probíhá z předsunutých oblastí. Na základě vysokých počtů kusů jsou v oblasti vyskladňování nejnáročnější menší součástky. Proto se soustředila všechna optimalizační opatření právě na tento úsek.

Vyskladňování probíhá na principu „muž k výrobku“: Výrobek se odkládá na přivezený zásobovací vozík, přičemž probíhá vybavování několika objednávek současně. Informace o zakázce zprostředkuje příslušnému operátorovi mobilní terminál. Při ukončení plnění zakázek se musí opět oddělit.
Společnost ROI dostala za úkol zoptimalizovat vyskladňování pro montážní oblast výroby sedadel. Úspěšně se přitom mohl uplatnit nástroj Logistik ROM®, který vyvinula společnost ROI. Potenciály úspor při plnění objednávek využívají optimalizaci výroby sedadel v závodu BMW Dingolfing.
 

Efektivní zhodnocení logistických procesů

Na základě osvědčených postupů společnosti ROI se jako první krok uskutečnil startovací (tzv. Kick-off) workshop s odbornými zástupci, zaměřený na další upřesnění zadání úkolu. V následující fázi projektu popsali výchozí situaci přijetím reálného toku hodnot a podrobných procesů tak přesně, jak to jen bylo možné.

Projektový tým přitom vyhodnocoval všechny logistické procesy pomocí Logistik ROM®. Inovativní nástroj společnosti ROI vzešel z myšlenky, že každý logistický proces se dá poskládat z prvků „překonávání vzdálenosti“, „zacházení“ (tzv. handling) a „informační procesy“. Za každým z nich stojí množství časových stavebných jednotek, které se odvíjejí od významných parametrů vlivu, jako například vzdálenost v metrech, a mohou tak vyobrazit celý logistický proces. Současně vede redukce analýzy na důležité parametry vlivu k vysoké rychlosti analýz.

Údaje o parametrech a výsledky jsou shrnuté na výsledkovém listu, aby byly všechny údaje a faktory vlivu, zásadní pro výsledek, zřejmé kdykoli, a to i bez programu. V podstatě jako vedlejší produkt vzniká úplná dokumentace. „Ohodnocení reálných procesů samozřejmě zvyšuje náročnost projektu. Zaměstnanci ale díky tomu vidí, jak přesně nástroj pracuje,“ vyjádřil se poradce společnosti ROI Heiko Marquardt, který projekt řídil přímo na místě. „V prvé řadě získají zodpovědné osoby důležité poznatky, na co se ve skutečnosti využil čas.“ Skupina BMW vyrábí v dingolfingském závodu vozidla BMW výrobních řad 5, 6 a 7. Na základě těchto výsledků vypracuje následně projektový tým společně se zaměstnanci na workshopu KAIZEN koncepční modely pro další fázi hrubého konceptu.
 

Ušetřit čas a peníze

V dnešním procesu vyskladňování se klade důraz zejména na zkracování doby transportu. To se podaří, když proběhne vybavení objednávek k více zakázkám současně. Na druhou stranu se však musí následně zakázky opět oddělit.

Dále odpadne při takovém průběhu procesu i velká část celkové doby týkající se informačních činností, jako například zadávání údajů na ručním terminálu. „Při velmi častých opakováních, ke kterým v celé logistice dochází jen při vybavování objednávek, narůstají doby procesu po sekundách do nesmírných celkových časů,“ vysvětluje Heiko Marquardt.

Zodpovědní pracovníci BMW Dingolfingu se rozhodli zavést v této oblasti nové procesy, které šetří čas a náklady. Projektový tým rozdělil oblast vyskladňování na pevné zóny. Každé z nich byl přidělen jeden pracovník. Zásobovací vozík je obsluhovaný pomocí systému AGV (Guided Vehicle, automatizované vozidlo bez řidiče).

Na každém z těchto vozíků se nachází jen jedna zakázka, čímž zaniká nutnost následného rozdělování. Informace o objednávce a poloze součástky ve skladu získá operátor pomocí zařízení Pick-to-Light. Výrazně se tak sníží časová náročnost na informační procesy. V porovnání s výchozí situací jsou dráhy sice delší, zaměstnanec kompletace se však může bez vozíku přesouvat mnohem rychleji.
 

Krátká doba amortizace

Hodnocení konceptu a vykázání potřebného počtu zaměstnanců proběhlo opět pomocí Logistik ROM®. Potenciál zjištěný ve sledovaných oblastech tak dostatečně vyvážil investice potřebné na realizaci. Podle prvních odhadů je doba amortizace kratší než dva roky.