Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
Together, we undertook a strategically important project to redesign the way services are provided in our laboratories. ROI consultants understand how to structure processes and make them efficient, and they quickly fit in with the team. Particularly worthy of mention is the way knowledge gained from the manufacturing industry was successfully applied to the processes of a services company.
Joachim Birnthaler, CEO, TÜV SÜD Product Service GmbH, Munich

Megatrendy - připravme se na budoucnost

Co musíme udělat, aby se z megatrendů nestaly ničivé síly? 

Megatrendy jsou dlouhodobé hranice překračující transformační procesy, které přímo a v dlouhodobém horizontu ovlivňují naše myšlení, plány ale i řízení. Tolik definice. Ale jak můžeme z tohoto poznání o megatrendech vygenerovat přidanou hodnotu? Odpověď na tuto otázku nesouvisí s pozicí pozorovatele a jeho individuálních zájmů, ale od schopnosti a důsledků začlenění změn v různorodých obchodních modelech.

Od té doby, co John Naisbitt zhruba před dvěma desetiletími použil poprvé pojem megatrend, zkoumá tento fenomén již mnoho institucí. Dělají to i průmyslové podniky. Pod záštitou Klause Kleinfelda se i společnost Siemens zabývá například megatrendy jako je ,, urbanizace " nebo "demografické změny". Výrobce sportovního oblečení a nářadí Nike se soustředí zejména na téma ,, postupného individualismu " a to jako na globální fenomén. Z toho vycházejí i při produktové politice a marketingu.

Deutsche Bank potřebuje vlastní údaje k vypracování systematické, globální analýzy důležitých trendů, aby dokázala nastínit možné skice budoucího vývoje na to, aby denní obchodování bylo úspěšné a bylo možné vyvinout dlouhodobou strategii.

Bosch přikládá megatrendům a posunům jejich relevantnosti a důležitosti velký význam a proto již dlouhodobě dělá strategická rozhodnutí na základě analýz těchto jevů. I společnost CreditSuisse vynakládá mnoho energie na to, aby se jim podařilo definovat budoucnost a budoucí trendy, co nejpřesněji. Pravděpodobně to však nedělají z nezištné důvodů.

 

Nový svět v komoditách

Působení rozmanitých trendů již podniky značně pocítily. Proto trpí nákupčí v kovodělném průmyslu ,, vyčerpáváním přírodních zdrojů " a s tím souvisejícími důsledky. Celkem aktuální příklad: společnost ThyssenKrupp přistoupila ke zvyšování ceny oceli. Předseda správní rady Ekkehard Schulz tento krok odůvodnil tím, že průměrná cena železné rudy stoupla na 119 dolarů za tunu, což znamená nárůst o 80 procent. Perfektní příklad pro měnící se trhy: železná ruda je se svou roční těžbou více než 900 milionů tun světově nejdůležitější surovina. Nyní se budou uzavírat nové roční smlouvy mezi těžebními společnostmi a výrobci oceli.

Spotový trh funguje stejně jako u ropy i mnoha dalších průmyslových kovů, tak i u železné rudy. Avšak v případě železné rudy  byl na tomto typu trhu obchodován za poslední desetiletí velmi malý objem, a do spotřebitelských cen se zvýšení cen rudy promítalo se zpožděním. A to se nyní mění. Účty platí spotřebitelé a to začíná od zpracovatelů až po konečné spotřebitele. 

 

Evropa: Poražená globalizací?

Tento právě představený problém sám o sobě představuje pro podniky velkou výzvu. Méně potěšitelný je fakt, že megarendy budou i tento problém ještě dále střídavě ovlivňovat.

Pokud se podíváme na megatrend ,, Globalizace 2.0 " nelze předpokládat pro Evropu nic dobrého. Role Západu bude pro, posun do Asie "nově definována. Už v současnosti téměř 25 až 30 procent světových podniků využívá sílící čínskou infrastrukturu. A dále: Čína v posledních letech pořádně porozťahovala svá chapadla do Afriky a Jižní Ameriky. Číňané vyhledávají nerostné bohatství, pomáhají zemím při rozvoji infrastruktury, která je potřebná k tomu, aby bylo možné nerostné suroviny využívat. To jsou však všechno obchody a nikoli pomoc při rozvoji. Že Čína posiluje a spolu s ní i Indie, což povede k novému mocenskému uspořádání světa, není žádné tajemství. A není až tak těžké předpovědět, že tyto změny v době krize způsobí změny i v západních demokraciích.

Kdo to zatím stále nevnímá jako ohrožení, tomu je třeba říci, že mu pod tímto vlivem budou chybět spolupracovníci a nebude se umět bránit před dříve popsanými megatrendy.
Nepřidají tomu ani,, demografické změny ", pokračující,, urbanizace" ani nedostatek,, kvalifikované pracovní síly ". Současná pracovní síla a lidé, kteří shánějí zaměstnance pro tento typ podniků, jsou již v pokročilém věku a jen málo mladých touží po tomto typu práce. Jak to překonat? Zemědělské regiony s nedostatečnou infrastrukturou jsou zanedlouho liduprázdné. Na druhé straně pozitivním signálem je další megatrend-,, ženy na vzestupu ".


S důsledkem, demografických změn "je rovněž spojen,, porodní boom v rozvojových zemích", který však následně vede k,, rostoucím migračním proudům ". Počet megatrendů, s jejichž důsledky musíme žít, však i navzdory zmiňovaným není úplný. Na prvním místě je třeba zmínit,, klimatické změny ",,, rostoucí vliv kapitálových trhů", ale také,, ekonomiku přísně bazírující na vědě ",,, nové konzumní šablony",,, všudypřítomnou inteligenci "nebo,, sbližování technologií".


Jak si s tím může vědět podnik poradit? Prvním krokem není jen rozpoznat megatrendy, ale dokázat formulovat zacházení s a megarendy  a umět vyvodit důsledky, přičemž to vše je nutné již nyní zakomponovat do firemních plánů a obchodování. Bohužel,firmy  to stále velmi dobře neumí. Politiky a hospodářskými magnáty obávaný sociolog Meinhard Mieg objasnil nedávno v rozhlasovém interview, že společnosti se typicky pomalu chovají (a to v pozitivním slova smyslu) a tudíž se zabývají stejnými tématy, jako před 20 lety. Nyní jednáme tak, jakoby se se světem za 30 let nic nedělo, visíme na zvyklostech a zavíráme oči před realitou, která nás čeká.


Avšak při tom podle studie kolínského institutu německého hospodářství není na tom svět až tak špatně, co se týká výzev do budoucnosti: banální poznání, že prosperita a s ní spojená hospodářská, politická a sociální jistota, se zakládá na vytváření hodnot a na to možná některé země zapomenou, ale my ne (Německo).

Ve Francii a ve Velké Británii poklesl podíl průmyslu od 70-tých let o polovinu. Pokud se podíváme za velkou louži, je jasné, že USA je na tom podobně. Podíl průmyslu poklesl o 40 procent. Při pohledu na daleký východ je jasné, že Japonsko čeká podobný scénář. V Německu tomu tak není a průmyslový podíl sice také poklesl, ale získal však specifickou roli. Klesající trend se zastavil a od roku 2006/2007 se průmyslový sektor rozvíjel. Bohužel,je nutno konstatovat, že to nebylo díky odpovídající hospodářské politice.

 

Připravenost na změny jako nejvyšší cnost

Klíčem k prosperující budoucnosti je podle kolínského institutu připravenost na změny.
Protože byla maxima obchodu pod vlivem okolností porušena, znamená to, že podniky budou muset kvůli migraci sami investovat do vzdělávání zaměstnanců. Nebo budou muset přispívat a pomáhat ženám, aby dokázali mít děti a současně pracovat a podobně.


Schopnost prosadit se s inovativními produkty při exportu patří také k zásadním na to, aby podnik přežil. Stejně jako schopnost podniku vyrábět na bázi štíhlé výroby, v zeštíhlený továrnách, s co nejvyšší připraveností na rychlé změny.

Podniky si proto vyvíjejí vlastní senzoriku, která je upozorní na nadcházející změny a to nezávisle na velikosti firmy. Bohužel,neexistuje žádný aktuální přehled, jak společnosti zvládají tyto požadavky. Studie z roku 2007, kterou připravila firma Steria Mummert Consulting, však poukazuje na to, že více než 55 procent koncernů s více než tisíci zaměstnanci má dostatečně připraven procesní management na to, aby byli schopni vycítit megatrendy. Při menších (27%) a středních firmách (37%) je tato kvóta nižší.

 

Ranking globálních megatrendů


Dnes         Megatrendy             Pred 15 rokmi
1     Životní prostředí a ochrana klimatu     5
2     Zrychlená globalizace                            2
3    Pokles přírodních zdrojů                        3
4     Nedostatek kvalifikovaných lidí            7
5     Demografické změny                             1
6     Technologický pokrok                            6
7     Rostoucí vliv kapitálových trhů             8
8     Posouvání politicko-mocenských sil  9
9     Pokračující urbanizace                        10
10     Migrace a etnické konflikty                 4
11     Polarizace společností                     11
12    Strukturální pohyby                             12

Zdroj: Bosch

Megatrendy fungují dlouhé časové období. Zvážení jejich významu se může přetahovat. Momentálně však lze považovat za nejdůležitější a podmiňující tyto tři trendy: ochrana životního prostředí a zejména ochrana klimatu, urychlená globalizace způsobená rozvojem zemí nazývaných Asijští tygři a stále se zužující přírodní zdroje. Speciálně pro průmyslové podniky je důležitý megatrend chybějící kvalifikované pracovní síly, která pro ně představuje velké problémy a výzvy.

 
Autor: Claus Wilk, zodpovědný redaktor hospodářského časopisu Produktion.