Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

Optimalizace ve společnosti Jenoptik

Program Exzellenz ve společnosti Jenoptik-
Důsledné snižování nákladů a zajištění kvality přináší významné konkurenční výhody.

Začátkem roku 2009 spustila společnost JENOPTIK AG celokoncernový program Jenoptik-Exzellenz (JEP). O necelých 12 měsíců později se již společnost může pochlubit tím, že uspořila šestimístné cifry. Poradenská společnost ROI koncernu pomohla naběhnout a prosadit tuto náročnou a ambiciózní iniciativu.

Jenoptik je integrovaný koncern na výrobu optoelektroniky se sídlem v Jeně. Společnost se soustředí na pět oblastí: laser & zpracování materiálů, optické systémy, průmyslová měřící technika, dopravní bezpečnost a také i vojenské a civilní systémy.
Ve více odvětvích patří koncern k vedoucím světovým výrobcům, případně poskytovatelem systémů. Charakteristické ve všech odvětvích jsou vysoká preciznost v celém hodnotovém systému a neobyčejně vysoký a zjevný růst kvality. V roce 2009 měl koncern obrat 473,6 milionů eur.

 

Více přehlednosti díky programu Exzellenz

Různorodost jako výzva: Koncern se zabývá odvětvími jako je automobilový průmysl, medicínská technika, průmysl polovodičů, bezpečnostní a obranná technika, ale také i leteteckým a kosmickým průmyslem. Ke specifickým rysům výroby JENOPTIK patří různorodost u zákaznických skupin ,ale i specifika technologie. Rozpětí produkce je vysoké-od kusové výroby přes výroby na míru až po sériovou pásovou výrobu. Z toho nutně plyne vysoká složitost. Aby bylo možné tuto různorodost ovládat a uchovat schopnost konkurovat na světových trzích, rozhodlo se vedení koncernu k novému strategickému uspořádání. V únoru 2009 firma rozběhla projekt Jenoptik-Exzellenz-Program (JEP).

 

Cílem JEP je rozsáhlá a neustálá optimalizace procesů a s ní související snižování nákladů a zajištění kvality.

Program JEP by současně měl vést k tomu, aby koncern zvýšil synergie, ale i propojil procesy školení a vzdělávání v případech, kdy jsou pro všechny divize společné.
Kombinovaný Top-down-/Bottom-up: přístup firmy ROI
Aby bylo možné program ve stanoveném krátkém čase prosadit, přizval si koncern na pomoc externí poradenskou společnost ROI. "Etablovaný program procesních optimalizací a snižování nákladů je srovnatelný s projekty State-of-the-Art v autoprůmyslu", objasnil Hans-Georg Scheibe z představenstva ROI, který projekt od začátku doprovázel.

"Aby bylo možné úspěšně prosadit celý balík opatření, bylo velmi důležité, aby vedení, ale i zaměstnanci akceptovali a přijali nová řešení a způsoby práce", objasnil Scheibe. Oblast kvalifikace zaměstnanců patří v JEP k velmi důležitým a hraje takříkajíc klíčovou roli. Do dubna 2010 se zúčastnilo lean-školení 130 zaměstnanců z odvětví optických systémů, které dělala firma ROI a vzdělání 18ti  KVP-moderátorů je už také ukončeno.

 

Projekty z odvětví

Následující krátce charakterizované aktivity jsou příklady z dohromady 49-ti dílčích projektů, které koncern spustil v roce 2009 a které jsou již nyní částečně dokončeny.

 

1. Optimalizace produkce - sbohem dlouhým cestám

Cílem v oblasti diodových laserů v sekci Laser a materiálové zpracování bylo zeštíhlit procesy při montáži dílů diodových laserů a co nejvíce zkrátit čas pracovních úkonů.
"Hned na začátku jsme si spolu s ROI určili hlavní cíl a to byla procesní optimalizace. V procesech je totiž největší potenciál úspor a tento projekt přesvědčil všechny zaměstnance ", říká Steffen Berg, vedoucí projektu a současně šéf sekce Laser a materiálové zpracování v JENOPTIK Laserdiode GmbH. ,, Díky tomu jsme dokázali rychle tato opatření prosadit a mohli jsme dále pracovat na dalších zlepšeních, "dodal. "Je důležité, aby si to vedení zažilo a pak dokáže rychle a efektivně přesvědčit další spolupracovníky." Výsledek projektu je nataktovaný dokončovací ostrůvek uprostřed optimalizované montážní haly, kterou vylepšili podle systémů KANBAN.

ROI prosadil kombinovaný způsob Top-down-/Bottom-up.
To, že vedení a zaměstnanci uvítali zlepšení a řešení bylo velmi důležité a rozhodující a vedlo k rychlému prosazení změn.

2. Efektivní management dlužníků

Cílem projektu v rámci odvětví Optické systémy byl i požadavek vůči klientům, které v programu celosektorově analyzovali a tým přišel s opatřeními, která by měla vést k vymáhání neuhrazených plateb. Dosavadní reporting bazíroval na různorodých standardech a formátech a proto nebylo možné nesplacené dluhy standardizovaně vyhodnocovat.
Nový nástroj dokázal shrnout všechny zpožděné pohledávky a umožnilo se graficky a obsahově zobrazit dluhy v rámci každé sekce. Nově zavedený proces zajišťuje, že od zákazníků ze všech poboček, centrál nebo obchodních jednotek, budou důsledněji a rychleji vymáhány nezaplacené platby. Výsledkem jsou rychlejší platby, které mají přímý vliv cash-flow JENOPTIK. Eike Willers, obchodní ředitelka sekce, která vedla tento projekt, říká: ,, Pokud porovnáme říjen 2009 oproti červnu 2010, tak se nám podařilo snížit stav pohledávek o téměř milion eur. "

3. Kontroling produkcie

Aby bylo možné zajistit přehlednost v produkci, tým rozběhl projekt v sekci Průmyslové měřící techniky a rozšířil systém ukazatelů. V prvním kroku byly definovány úseky odpovědnosti a to podle KPI (Key Performance Indikatoren) a rozdělili je na: úspornost, spokojenost zákazníků, kvalitu a inovaci. Každý úsek je tvořen několika indikátory, aby bylo možné jednoduše a přehledně zpracovávat základy pro výpočty. V roce 2010 se spustilo zavádění analytických nástrojů, které se vztahovaly na nové časy výroby, ale i na kvalitativní monitoring a controlling zásob. Příklad poukazuje na výše uvedené synergické efekty: shromážděné zkušenosti z centrály budou využívány ve všech sekcích, ale i ve všech pobočkách a výrobnách koncernu. To urychlí zavedení dalších systémů ukazatelů.

4. Optimalizace zásob

V sekci Obrana a civilní systémy se v rámci JEP projektu točilo vše kolem optimálního uspořádání dodavatelských řetězců, aby se zajistil dlouhodobý pokles zásob a aktiv. Výsledek: v polovině roku 2009 ušetřila firma na zásobách milionové částky. Současně se etabloval jednotný kontinuální systém kontrolingu. Nové poznatky byly zahrnuty do systému uspořádání objednávek od dodavatelů, aby bylo možno zajistit plynulost dodávek a výroby.

 

Shrnutí

Projekt JEP běží i v roce 2010. Společně se očekávají šestimístné úspory v tomto roce. ROI nadále spolupracuje s koncernem na projektech, přičemž je plánováno, že tým Jenoptik postupně přebere vedení projektů. "Díky spolupráci s firmou ROI jsme se hodně naučili a to především jak nové nástroje a metody zavádět a přestavovat," objasnil Jörn Lüthje, který spolu s obchodní ředitelkou koncernu, Petrou Stappenbeck, vede tým Jenoptik při JEP projektech. "Nabídka školení v různých branžích a jejich absolvování nás přivedlo k jednotlivým stěžejním tématům, která jsou garancí dosažení a udržitelnosti stanovených cílů," dodává Jörn Lüthje. V tomto roce je těžištěm zvýšení efektivity ve výzkumu a vývoji. Při tomto projektu nadále zůstává firma ve spolupráci s ROI, protože tato firma má dlouhodobé zkušenosti v této oblasti. Cílem celého projektu bylo udržitelně a dlouhodobě vylepšit procesy v koncernu a první krok už má firma za sebou. Koncern Jenoptik dokázal úspěšně vyjít z finanční a hospodářské krize a je do budoucna mnohem lépe ,, vyzbrojen ".