Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project.
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

ROI Dialog vydání č. 47

Ke stažení ve formátu pdf
 
Efektivita znamená být vytrvalý 

Interview s Andreasem Schachtnerem, Senior Managerem OOS Engineering ve firmě TRW Automotive.

Výroba prototypů ve firmě TRW je řízena napříč různými regiony, divizemi a výrobními závody, Andreas Schachtner ukazuje, jak tento proces funguje a jakou roli hrají informační technologie. 

>> více

 


Lean ERP: Moduly řešení pro každodenní praxi

Co znamená, když je ERP systém štíhlý? Za využití ROI Toolbox jako příkladu, jsou ukázány moduly řešení, které výrobní společnosti mohou využít pro zvýšení efektivity a předvídatelnosti výroby.

>> více

Lean ERP školení: Snadná eliminace plýtvání 

Společnost ROI vyvinula komplexní školicí moduly, které nabízí synergickou kombinaci Lean a ERP metod.

>> více

MES Spotlight - Co budou muset systémy v budoucnosti splňovat?

MES představují nedílnou součást Průmyslu 4.0. Jaké funkce musí MES nabízet a jaké výzvy a příležitosti jsou s jejich použitím spojeny?

>> více