Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI is just the right partner for our company. We jumped into the methodology of manufacturing with both feet. This wouldn’t have been possible without the consultants' detailed know-how about tool manufacture and their multifaceted experience in production. Equally essential to the success of the project was that the consultants worked in a way that was collegial and open. As a result, the enthusiasm can be seen in the entire team, and not just in management.
Julia Esterer,Geschäftsführerin Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugbauten und Anlagen KG

aaaa

König Maschinen: inteligentně zredukovaná složitost

Autor: Silke Brügel

GRAZ/MNICHOV - Inteligentně snížená složitost a komplexnost jevů zvyšuje šance firmy na trhu a je základem štíhlých výrobních struktur. Společnost König Maschinen GmbH, celosvětový výrobce strojů a zařízení pro pekárenský průmysl se sídlem v Grazu, spustila v roce 2008 projekt redukce složitosti v produktech, ale i v procesech. Při prosazování změn využila společnost služby ROI Management Consulting AG.


První krok projektového týmu sestával z identifikace tří důležitých zdrojů složitosti a problémovosti: vysoká různorodost částí, vysoký počet nových komponentů, jakož i často nepřesné a problémové procesy při získávání a zpracovávání zakázek. Následky uvedených problémů zvyšovaly náklady ve všech segmentech produkce. „Například kvůli vysokému počtu stále nových dílů nemohla firma využívat efekt, který přináší vysoká škála produktů. Současně rostly nároky na servisní techniky na spravování a instalaci strojů, když náhradní části byly stále jiné a novější,“ objasnil Dr. Thomas Troll, partner ROI.

Při získávání a zpracovávání zakázek se kvůli nepotřebným procesním ,,přesmyčkám“ neustále prodlužoval mimo jiného i čas trvání. Projektový tým vyvinul strategii standardizace na třech pilířích: modularizace produktové struktury, standardizace modulů a stavebních skupin, jakož i standardizace normokomponentů.

,,Nejdříve jsme koncipovali všechny produkty individuálně podle potřeb zákazníka. Navzdory podobným principům funkčnosti došlo v každém případě k malým změnám,“ osvětluje proces Günther Fliszar, ředitel obchodu ve společnosti König. ,,Nyní pracujeme s modulovou stavebnicí základních jednotek, možností, příslušenství a konfigurací, jakož i se standardizovanými moduly časů dodání,“ dodává Fliszar. Potenciál šetření je enormní. Například při konstrukci rámu: nově navržené, vyvinuté a sešroubované stavebnice rámů nahradí nynější trubkový rám (svařené konstrukce). Pomocí standardizovaných komponentů rámu se výrazně zkrátí čas montáže a taktéž se zredukují náklady o cca 30 procent.

Díky zavedení stavebnicového systému bude možné rozlišovat mezi třemi typy zákaznických objednávek: A/B = zakázka s konstrukčním podílem s/bez projektového vedoucího. C = zakázka bez konstrukční složky.

„Pro zakázky typu A bylo důležité stanovit projektový management na novou úroveň a upevnit ho i organizačně jako stálou část,“ objasnil Troll. ,,Při typu B je důležitá kvalita průměru. Proto jsme zavedli takové nástroje, abychom zabezpečili kvalitu,“ dodal. C- zakázky je už nyní možné vybavovat s nižšími administrativními náklady. Momentálně se zpracovávají podnikové standardy poptávky a nabídky a v roce 2010 by měly být postupně prosazené a ukotvené. Vysvětlil partner poradenské společnosti ROI.

Dosavadní výsledky by mohly zákazníky přesvědčit. ,,V oblasti materiálových toků umíme například při inventuře stavů a skladů hovořit i o šestimístném čísle úspor,“ objasnil Günther Fliszar, obchodní ředitel společnosti König.

Podnik je připravený na nové výzvy budoucnosti. Podařilo se mu dosáhnout pročištění portfolia, štíhlé výrobní struktury, ale i strukturovaného a zjednodušeného získávání a zpracovávání zakázek.
>>více