Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
In collaborating with the committed ROI consultants, it quickly became apparent that we’d found the right partner. Together, we were able to achieve the set objectives – in spite of a tight schedule.
Dr. Wolfgang Hofmann, Manager, Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH / Renal Pharma

Valná hromada 2011

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti:
ROI Management Consulting a.s.
se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62
IČ: 247 14 607
DIČ: CZ24714607

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16364

(dále jen „Společnost“)
 
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, na den:

25. července 2011 v 9:00 hod.
 
Řádná valná hromada se uskuteční v sídle společnosti ROI Management Consulting AG, na adrese Nymphenburger Str. 86, 806 36 Mnichov, Spolková republika Německo, s následujícím pořadem jednání:
 
1.    Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2.    Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010.
3.    Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti
- vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2010,
- zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a osobami propojenými       dle § 66a zák. č. 513/1991 Sb. za rok 2010,
- naložení se ztrátou.
4.    Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2010.
5.    Návrh na naložení se ztrátou za rok 2010.
6.    Volba členů dozorčí rady společnosti.
7.    Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
8.    Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti.
9.    Závěr.
 

S pozdravem

Robert Beňačka                                          
předseda představenstva Společnosti