Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
In the project, we were convinced by ROI’s use of a combined top-down / bottom-up approach. The consultants were successful in taking the many ideas and creative proposals of the management team and our employees from various countries and giving them, above all, a clear, comprehensible structure in the best possible form. “Teasing out” and channeling the existing creative potential was a particularly important accomplishment of ROI.
Eckhard Gatawis, Head of Division Global Production, HOERBIGER Kompressortechnik Holding GmbH, Vienna

Valná hromada 2013


POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti:
ROI Management Consulting a.s.
se sídlem Praha 4, Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62
IČ: 247 14 607
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16364

(dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, na den:

21.11.2013 od 12:00 hod.

Řádná valná hromada se uskuteční na adrese Jesenice, Belnická 603, PSČ: 252 42, Česká republika s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, vyjádření k řádné účetní 
závěrce a návrhu na rozdělení zisku za účetní období kalendářního roku 2012.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2012 za účetní 
období kalendářního roku 2012
5. Projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty za účetní období kalendářního roku 2012
6. Seznámení se se zprávou představenstva o dosavadním průběhu podnikatelské činností 

Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
7. Rozhodnutí o schválení změny sídla společnosti
8. Závěr


S pozdravemRobert Beňačka                 
předseda představenstva Společnosti