Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The skilled, active support provided by the ROI team made the location search decidedly shorter and more secure.
Thomas Mair, Business Unit Head, Carcoustics International

Založení české ROI

ROI v Českej republike


Poradenská spoločnosť  ROI pôsobí v strednej a východnej Európe už od roku 1999, čiastočne priamo a čiastočne s podporou českého partnera Amtera. Aby spoločnosť ROI zabezpečila svojim súčasným klientom dostatočnú podporu a mohla rozvíjať aj svoje ďalšie aktivity vo východoeurópskych krajinách, otvára pobočku v Prahe, čím chce svoju prítomnosť vo východnej Európe  ukotviť.

Stratégia

Česká dcérska spoločnosť ROI je integrovaným členom súčasnej rodiny ROI a nasleduje rovnaký cieľ: Ponúkať svojim nemecky hovoriacim klientom v Čechách a na Slovensku rovnakú kvalitu za nižšiu cenu. Svojimi kontaktmi a vzťahmi chce ROI navyše osloviť aj českú, resp. slovenskú klientelu.

Dôvodom je, že v poslednom roku sa vo väčšej miere prejavuje potreba poradenstva na vysokej úrovni v oblasti  zvyšovania efektivity dokonca aj v krajinách, ktoré boli ešte donedávna známe nízkymi nákladmi.

Spektrum pôsobenia

ROI reaguje na globálny trend na trhu, ktorý žiada zvýšenie efektivity. Najviac zasahuje oblasti nákupu, vývoja a procesov pri plánovaní podnikových zdrojov (ERP). Vzhľadom na to chce pražská pobočka ROI plynule zaviesť portfólio služieb aj v Česku a na Slovensku.

Hlavné polia pôsobnosti predpokladá ROI v nasledujúcich oblastiach:
-Riadenie dodávateľských sietí (SCM) – zníženie nákladov
-Produkcia – odkrytie potenciálov
-ERP – racionalizácia procesov
-Organizácia - efektivita organizácií
-Rozvoj – racionalizácia vývojových procesov

Manažment

Pražská kancelária riadi svoje aktivity spoločne s lokálnym partnerom a spolupracovníkmi s medzinárodnou pôsobnos ťou. Organizáciu dopĺňa správna rada v zložení Hans-Georg Scheibe, Werner Bick a Róbert Beňačka ako aj členovia dozornej rady Michael Jung, Čestmír Vančura a Oldřich Nepraš.

Cieľom českej ROI je spojiť dlhoročnú prax spoločnosti v oblasti poradenstva v nemecky hovoriacom priestore so skúsenosťami pánov Beňačku, Vančuru a Nepraša a preniesť know-how z nemecky hovoriacich krajín do Českej a Slovenskej republiky a krajín východnej Európy. 
Zloženie dozornej rady spoločnosti umožňuje optimálne sa prispôsobiť potrebám českého, resp. východoeurópskeho trhu.