Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
In project work, ROI consultants quickly got into the details of operation and diligently saw to the development of a long-term approach. That made a believer of everyone.”
Thomas Langer, Project Head, Premium AEROTEC

Založení české ROI

ROI v Českej republike


Poradenská spoločnosť  ROI pôsobí v strednej a východnej Európe už od roku 1999, čiastočne priamo a čiastočne s podporou českého partnera Amtera. Aby spoločnosť ROI zabezpečila svojim súčasným klientom dostatočnú podporu a mohla rozvíjať aj svoje ďalšie aktivity vo východoeurópskych krajinách, otvára pobočku v Prahe, čím chce svoju prítomnosť vo východnej Európe  ukotviť.

Stratégia

Česká dcérska spoločnosť ROI je integrovaným členom súčasnej rodiny ROI a nasleduje rovnaký cieľ: Ponúkať svojim nemecky hovoriacim klientom v Čechách a na Slovensku rovnakú kvalitu za nižšiu cenu. Svojimi kontaktmi a vzťahmi chce ROI navyše osloviť aj českú, resp. slovenskú klientelu.

Dôvodom je, že v poslednom roku sa vo väčšej miere prejavuje potreba poradenstva na vysokej úrovni v oblasti  zvyšovania efektivity dokonca aj v krajinách, ktoré boli ešte donedávna známe nízkymi nákladmi.

Spektrum pôsobenia

ROI reaguje na globálny trend na trhu, ktorý žiada zvýšenie efektivity. Najviac zasahuje oblasti nákupu, vývoja a procesov pri plánovaní podnikových zdrojov (ERP). Vzhľadom na to chce pražská pobočka ROI plynule zaviesť portfólio služieb aj v Česku a na Slovensku.

Hlavné polia pôsobnosti predpokladá ROI v nasledujúcich oblastiach:
-Riadenie dodávateľských sietí (SCM) – zníženie nákladov
-Produkcia – odkrytie potenciálov
-ERP – racionalizácia procesov
-Organizácia - efektivita organizácií
-Rozvoj – racionalizácia vývojových procesov

Manažment

Pražská kancelária riadi svoje aktivity spoločne s lokálnym partnerom a spolupracovníkmi s medzinárodnou pôsobnos ťou. Organizáciu dopĺňa správna rada v zložení Hans-Georg Scheibe, Werner Bick a Róbert Beňačka ako aj členovia dozornej rady Michael Jung, Čestmír Vančura a Oldřich Nepraš.

Cieľom českej ROI je spojiť dlhoročnú prax spoločnosti v oblasti poradenstva v nemecky hovoriacom priestore so skúsenosťami pánov Beňačku, Vančuru a Nepraša a preniesť know-how z nemecky hovoriacich krajín do Českej a Slovenskej republiky a krajín východnej Európy. 
Zloženie dozornej rady spoločnosti umožňuje optimálne sa prispôsobiť potrebám českého, resp. východoeurópskeho trhu.