Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
We are very satisfied with the result. The design is already showing that short, efficient assembly time will be absolutely feasible. We ascertained these results not just in theory but very vividly with a 3P (Production Preparation Process) workshop. The design’s good momentum will also flow into a follow-up project.
Elmar Stichlmair, Consultant Engineering Assembly Civil Programmes, MTU Aero Engines

Inovace a vývoj

  Naše výkony v oblasti inovace a vývoje

 

                                                                           ROI - programy

  ■ Štíhlý vývoj                                           Redukce složitosti                          Engineering Exzellenz model
Strategie Procesy a organizace Produkty

Vývojová strategie

Technologická strategie

Produktová strategie
Portfoliový management
Inovační management
Make-or-buy strategie
Optimalizace procesů tvorby produktu
Metody a nástroje v PEP
Nové směřování vývojových organizací
(Multi) Projektový management
Čísla a kontrolní obvody
Orientace produktu
Řízení variant
Modularizace a optimalizace
Utváření produktu
Snižování nákladů na produkt, pokročilá hodnotová analýza

 

Aby mohly podniky pokrýt rostoucí požadavky klientů ještě lépe, rychleji a cenově výhodněji, platí mnohé z nich vysokou cenu: s rostoucí složitostí produktů a vývojových procesů narůstá i plýtvání a současně klesá efektivita v oblasti inovací a vývoje. 

Vývojové projekty musí být zapojené do celosvětových sítí a rozvíjené odděleně u co nejvíce partnerů. Kromě toho se však u klientů snižuje tolerance chybovosti daného zboží při jeho uvádění na trh a následně při jeho sériové výrobě.

Snížení nákladů ve vývoji a přes vývoj proto vystoupilo obzvlášť v současné době do popředí.
Z této problematiky vyjdou vítězně ty firmy, které ji dokážou řídit v celé své komplexnosti, a ne po technické stránce nejlépe vybavené firmy.

S požadavky na štíhlý podnik přichází ruku v ruce i požadavky na štíhlý proces vzniku produktů jako i na štíhlou inovaci. Optimální štíhlá organizace ve vývojových a inovačních centrech se tak stává jádrem konkurenceschopnosti.

S relativně nízkými investicemi je možné snížením složitosti a s nasazením modelů štíhlého rozvoje a konstrukční excelence dosáhnout významné úspory v oblasti nákladů na výrobu a vývoj, kvalitu, dobu oběhu a zvýšit vývojovou efektivitu.

ROI disponuje v této náročné oblasti dlouholetými zkušenostmi.