Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
ROI provided us with crucial support in redesigning PEP for the Systems for Rail Vehicles unit. This challenging consulting work requires extensive knowledge and, above all, a well-designed concept. That is the only way to identify improvements that will stand the test in practice.
Dr. Albrecht Köhler, Member of Management, Knorr-Bremse SfS GmbH

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba a logistika

Firmy v zemích s vysokým výdělkem jako jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko, jsou konfrontovány s permanentně rostoucím tlakem na ceny ze zemí, kde jsou výdělky nižší, tj. z Asie a východní Evropy. Když se odbytiště přesouvají, přibývají nové zdroje a tak se musí měnit celý dodavatelský řetězec. Inovace pak vyžadují kvalitní návaznost na dodavatele. Výrobní společnosti musí intenzivně pracovat na přeskupení výrobní a logistické strategie, aby se zlepšila jejich výrobní efektivita.

 

Společnost ROI vám díky svému výrobnímu know-how a ověřeným strategiím prosazení změn dokáže efektivně pomoci během vaší cesty ke ,,štíhlé výrobě" až k ,,výrobní dokonalosti".
Výkony společnosti ROI od strategie produkce až po strategii realizace koncepcí:

                                                                                                         

                          Štíhlá výroba - přístup společnosti ROI při její implementaci
 


Strategie a struktura Management denní štíhlé výroby Kvalifikace a školení

Global Manufacturing Footprint

Technologická strategie a strategie Make-or-Buy

Vývoj štíhlé vize v podmínkách daného podniku

Adaptace výrobních systémů Toyoty

Synchronní výrobní systémy

Hodnotová analýza a design

Struktura a plánování továrních a výrobních míst, Best Practise Montage

■  Realizace principů:

-    zákaznický takt
-    nulová chybovost
-    pull- princíp

Plánování  produkce a řízení

Hospodaření s časem - ROI metoda ROM

Performance management/KPI
KVP/ Kaizen

TPM- Total Productive Maintenance

OEE optimalizace

Školení štíhlá výroba a řízení pro management

  Benchmarking - porovnání s nejlepšími

Řízení štíhlého závodu

Odborná a metodologická školení

-    Lean Scanning
-    20 Keys
-    Jidoka
-    Heijunka
-    Kanban
-    Poka Yoke atď.

Operativní prosazování v nejdůležitějších oblastech - Train the Trainer