Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
We are very satisfied with the result. The design is already showing that short, efficient assembly time will be absolutely feasible. We ascertained these results not just in theory but very vividly with a 3P (Production Preparation Process) workshop. The design’s good momentum will also flow into a follow-up project.
Elmar Stichlmair, Consultant Engineering Assembly Civil Programmes, MTU Aero Engines

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba a logistika

Firmy v zemích s vysokým výdělkem jako jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko, jsou konfrontovány s permanentně rostoucím tlakem na ceny ze zemí, kde jsou výdělky nižší, tj. z Asie a východní Evropy. Když se odbytiště přesouvají, přibývají nové zdroje a tak se musí měnit celý dodavatelský řetězec. Inovace pak vyžadují kvalitní návaznost na dodavatele. Výrobní společnosti musí intenzivně pracovat na přeskupení výrobní a logistické strategie, aby se zlepšila jejich výrobní efektivita.

 

Společnost ROI vám díky svému výrobnímu know-how a ověřeným strategiím prosazení změn dokáže efektivně pomoci během vaší cesty ke ,,štíhlé výrobě" až k ,,výrobní dokonalosti".
Výkony společnosti ROI od strategie produkce až po strategii realizace koncepcí:

                                                                                                         

                          Štíhlá výroba - přístup společnosti ROI při její implementaci
 


Strategie a struktura Management denní štíhlé výroby Kvalifikace a školení

Global Manufacturing Footprint

Technologická strategie a strategie Make-or-Buy

Vývoj štíhlé vize v podmínkách daného podniku

Adaptace výrobních systémů Toyoty

Synchronní výrobní systémy

Hodnotová analýza a design

Struktura a plánování továrních a výrobních míst, Best Practise Montage

■  Realizace principů:

-    zákaznický takt
-    nulová chybovost
-    pull- princíp

Plánování  produkce a řízení

Hospodaření s časem - ROI metoda ROM

Performance management/KPI
KVP/ Kaizen

TPM- Total Productive Maintenance

OEE optimalizace

Školení štíhlá výroba a řízení pro management

  Benchmarking - porovnání s nejlepšími

Řízení štíhlého závodu

Odborná a metodologická školení

-    Lean Scanning
-    20 Keys
-    Jidoka
-    Heijunka
-    Kanban
-    Poka Yoke atď.

Operativní prosazování v nejdůležitějších oblastech - Train the Trainer