Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU
Aktuality
Video
Reference
The improvement of the operative performance of our global positioned positioned production network is a key component of the strategic further development of our business area. By means of the project drive, we created structures and processes that are indispensable for operational excellence. Due to its strength of implementation, branch and methodical expertise, ROI Management Consulting has proven to be a competent partner in this project.
Dr. Karsten Kroos, Chairman of the Management Board of the Business Area Components Technology, ThyssenKrupp AG

Štíhlá výroba

Štíhlá výroba a logistika

Firmy v zemích s vysokým výdělkem jako jsou Německo, Rakousko a Švýcarsko, jsou konfrontovány s permanentně rostoucím tlakem na ceny ze zemí, kde jsou výdělky nižší, tj. z Asie a východní Evropy. Když se odbytiště přesouvají, přibývají nové zdroje a tak se musí měnit celý dodavatelský řetězec. Inovace pak vyžadují kvalitní návaznost na dodavatele. Výrobní společnosti musí intenzivně pracovat na přeskupení výrobní a logistické strategie, aby se zlepšila jejich výrobní efektivita.

 

Společnost ROI vám díky svému výrobnímu know-how a ověřeným strategiím prosazení změn dokáže efektivně pomoci během vaší cesty ke ,,štíhlé výrobě" až k ,,výrobní dokonalosti".
Výkony společnosti ROI od strategie produkce až po strategii realizace koncepcí:

                                                                                                         

                          Štíhlá výroba - přístup společnosti ROI při její implementaci
 


Strategie a struktura Management denní štíhlé výroby Kvalifikace a školení

Global Manufacturing Footprint

Technologická strategie a strategie Make-or-Buy

Vývoj štíhlé vize v podmínkách daného podniku

Adaptace výrobních systémů Toyoty

Synchronní výrobní systémy

Hodnotová analýza a design

Struktura a plánování továrních a výrobních míst, Best Practise Montage

■  Realizace principů:

-    zákaznický takt
-    nulová chybovost
-    pull- princíp

Plánování  produkce a řízení

Hospodaření s časem - ROI metoda ROM

Performance management/KPI
KVP/ Kaizen

TPM- Total Productive Maintenance

OEE optimalizace

Školení štíhlá výroba a řízení pro management

  Benchmarking - porovnání s nejlepšími

Řízení štíhlého závodu

Odborná a metodologická školení

-    Lean Scanning
-    20 Keys
-    Jidoka
-    Heijunka
-    Kanban
-    Poka Yoke atď.

Operativní prosazování v nejdůležitějších oblastech - Train the Trainer